Hańderek, Obirek, Dominiczak

Wiara, nadzieja i miłość, czy cierpienie i posłuszeństwo? Jakie wartości wyznaje Kościół katolicki i jakie popiera w praktyce? Dlaczego cierpienie chwalili Jan Paweł II i Matka Teresa z Kalkuty, która twierdziła, że cierpinie biedaka jest piękne i odmawiała podawania środków przeciwbólowych umierającym na raka?

[ Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania naszej najnowszej rozmowy ]J.A. Haught
Święty koszmar


A. Dominiczak
Bez miłosierdzia


P. L. Williams Watykan zdemaskowany

B. Russell
Religia i nauka


B. Devos
Byłem w Opus Dei


Ch. Hitchens
Misjonarska miłość


EL Szaddaj
Sprzeczności w Biblii


[ Center for Inquiry ]
[ Historia klerykalizacji w RP ]
[ Video rozmowy ]
[ Elizjon ]
[ Racjonalista.tv ]
PROMOCJA !


Strona Towarzystwa Humanistycznego i klubu "Sapere Aude" - polskiej sekcji Center for Inquiry


[ Zapraszamy na stronę książki! ]


Klub "Sapere Aude" Towarzystwo Humanistyczne Kobiety i religia Oświecenie Manifest Filozofia Kontakt

DEMOKRACJA W GMINIE - CZY SAMORZĄDNOŚĆ JEST FIKCJĄ?

Kaja Bryx i Andrzej DominiczakReformę administracyjną oddającą dużą część władzy samorządom lokalnym wymyślono w Polsce w 1981 roku, a jej celem miało być osłabienie władzy centralnej PZPR. Cel był słuszny, jednak reforma weszła życie w dwóch etapach w latach 90. XX wieku w zupełnie innych warunkach i pod innymi hasłami. Chodziło już o to, by władza była bliżej ludzi, w sensie dosłownym i metaforycznym.
Czy jednak władza jest naprawdę bliżej ludzi w systemie, w którym wyborcy, zwłaszcza mieszkańcy małych miast, nie wiedzą dosłownie nic o kandydatach do lokalnych władz, gdzie w praktyce nie istnieją niezależne media lokalne, a wójtowie i burmistrze coraz częściej sprawują urzędy niemal dożywotnio, choćby i zza krat. Demokracja to czy jej karykatura? Czy reforma wzorowana m.in. na modelach amerykańskim i holenderskim, gdzie kultura demokratyczna kształtowała się przez setki lat, może działać w kraju bez żadnej tradycji demokratycznej? Debatę na ten temat należało podjąć bezpośrednio po upadku komunizmu, nasi rozmówcy uznali jednak, ze lepiej późno niż wcale i kilka dni po wyborach podjęli ten, tyleż gorący, co racjonalny, spór na temat modelu polskiej samorządności. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy i udziału w dyskusji!


Ridiculing death

OTWARTOŚĆ I JEJ GRANICE

Joanna Hańderek i Andrzej DominiczakGłębokie podziały polityczne i światpoglądowe w dzisiejszej Polsce na nowo stawiają pytanie o otwartość i jej granice. Czy powinniśmy być otwarci na "racje" autorytarnych nacjonalistów lub ludzi, którzy keirują się głównie neinawiścią? Czym właściwie miałaby być taka otwartość, zwłaszcza gdy widzimy,, ze tak naprawdę za maską rzekomych wartości kryje się głownie dążenie do umocnienia władzy i zniszczenia przeciwnika politycznego, za ktorego uważa się każdego, klo gorliwei tej władzy nie popiera. Problematyczna staje się nawet otwartość na tych, którzy popierają władzę tylko dlatego, że zostali przekupieni? Nie tweirdzę, żźe w ogóle nie powinniśmy brać pod uwagę ich racji i sposobu myślenia, jednak myślę, ze w obecnej sytuacji tzreba koniecznie przemyśleć wartość i granice tej otwartości. Zapraszam do obejrzenia i wysłucjania rozmowy!


Ridiculing death

GDY PRAWO JEST BEZPRAWIEM!

O Formule Radbrucha Andrzej Dominiczak rozmawia z prof. Moniką Płatek i Walemarem SadowskimCzy Formuła Radbrucha, koncepcja, w myśl której ustawy łamiące fundamentalne normy społeczne i moralne są same w sobie bezprawne, ma zastosowanie w obecnej sytuacji w Polsce? W oparciu o tę fomułę ścigano i skazywano zbrodniarzy nazistowskich, również sędziów orzekających w III Rzeszy na podstawie przyjętych przez nazistów przepisów;Stosowano ją również w Niemczach przeciwko żołnierzom z NRD, którzty strzelali do ludzi próbujących uciec do Berlina Zachodniefo. W Polsce jednak, choć władza dokonuje zamachu na prządek konstytucyjny i krok po kroku wprowadza reżim autorytarny, represje jak dotąd nie zagrażają poważnie życiu i zdrowiu obywateli. Arogancja władzy jest drastyczna, niezawisłość sędziwoska i niektóre prawa człowieka ogranioczone, ale prześladowania, takie np. jak wyrzucanie z pracy z przyczyn politycznych lub bezprawne podsłuchy, nie mają takiej skali ani nie są tak zbrodnicze, jak w III Rezszy lub w tzw. demoluadach w czasach stalinowskich. Czy zatem powinnismy uznać, że bezprawne są wszystkie przyjmowane przez nich w trybie rewolucyjnym ustawy? Czy może tylko niektóre - te jawnie sprzeczne z konstytucją. Zapraszamy do wysłuchanie rozmowy.


DOBRA ZMIANA

Konrad Szołajski i Andrzej DominiczakWybitny dokumentalista Konrad Szołajski po "Walce z szatanem", filmie poświęconemu egzorcyzmom, postanowił się zająć tzw. "dobrą zmianą". Szykuje się pasjonujący dokument, ukazujący w głównym wątku dwie kobiety – jedną sympatyzującą z PiS i drugą popierającą opozycję wobec partii i rządów Kaczyńskiego. Materiał filmowy jest już zgromadzony, natomiast Wy wszyscy możecie pomóc w postprodukcji. Andrzej Dominiczak zadaje reżyserowi ciekawe i trudne pytania, nie jest to zatem typowa rozmowa o powstającym filmie. (Jacek Tabisz)


POLACY NAJSZYBCIEJ NA ŚWIECIE ODCHODZĄ OD RELIGII

Maszkowski, Wysocki, DominiczakWyniki najnowszego badania na teat postęów sekularyzacji przeprowadzone przez Pew Research Center w 108 krajach na wszystkich kontynentach potwierdziły tezę, którą głosmy od 5 lat: Polacy tracą wiarę i dystannsuja sie do religii szybciej niż inne nacje. Wbrew miejskiej legendzie sekularyzuje lub wręcz ateizuje się głownie młodzież. Już tylko 16 proc. młodych Polaków deklaruje, że wiara i religia są dla nich ważne. Towarzysząca temu procesowi radykalizacja fundamentalistycznego ciemnogrodu prawdopodobjnie przyspieszy ten proces. Incydenty takie jak święcenie włazów kanalizacyjnych lub wypowiedzi biskupów ogłaszających rządy ewangelii śmieszą lub rażą swoją absurdalnością nie tylko ateistów i antyklerykałów. To oferta dla około 10 procent najbardziej dewocyjnych POlaków, na ogół po 60 i bez wykształcenia. Najwyższy czas, zeby wiedza na ten temat dotrała do polityków!


CO ZAMIAST WIARY? CO ZAMIAST RELIGII?

Joanna Hańderek, Tomasz Stawiszyński i Andrzej DominiczakNie wszyscy ateiści doświadczają egzystancjalnej pustki lub tracą poczucie sensu życia, gdy porzucą wiarę w boga. Jednak są i racy, więc z pewnością jest o czym pomyśleć i o czym porozmawiać. Zdaniem angielskiego filozofa Philipa Kitchera refleksja na ten temat jest obowiązkiem organizacji i rruchów humanistycznych, jeśli mają ambicje kulturotwórcze i chcą wspóltworzyć racjonalny i ptrzyjazny światpogląd. My mamy i dlatego z przyjemnością podejmujemy to wyzwanie. Myślę, że to nie osttania rozmowa na ten temat.


CZY MOŻEMY BYĆ BARDZIEJ RACJONALNI?

Dr Marcin Małecki i Andrzej DominiczakLudzie nie są racjonalni, ale nie są też całkiem nieracjonalni. Wiele zależy od sytuacji, od tego, czy się lękamy lub boimy, czy walczymy lub rywalizujemy, czy też po prostu chcemy rozwiązać problem, nie po to, żeny na przykład wzmocnić naszą pozycję w grupie lub wręcz objąć władzę. Tak więc wiele zależy od kultury w jakiej się kształtujemy i w jakiej żyjemy, a także od polityki i systemu gospodarczego. Wiele zależy od mnóstwa innych czynników, sprzyjaących lub wprost przeciwnie myśleniu pradziwemu. Tego miała dotyczyć i w jakiejś mierze dotyczby nasza rozmowa, pierwsza z serii rozmów na ten temat.


NAUKA I POLITYKA

Prof. Krzysztof Dołowy i Andrzej DominiczakCzy nauka, a zwłaszcza nauki tzw. twarde, mogą i powinny mieć wpływ na decyzje polityczne? Czy nauka nie stała się zbyt trudna, a naukowcy zbyt wyspecjlizowani, by ich dorobek był przekłdalny na praktyczne myślenie i działanie polityczne? Czy w ogole wiedza naukowa może być użyteczna w polityce i kto zrozumie naukowe uzasadnienia takich lub innych decyzji, jeśli taka konstrukcja jest naprawdę możliwa? Jest o czym pomyśleć i o czym porozmawaić.


Danel Dennet: Od bakterii do Bacha i z powrotem

Polecamy wykład o ewolucji umysłu, jaki Daniel Dennett wygłosił w paźzderniku 2017 na Uniwersytecie Jagiellońskim.ROZMARZENI RACJONALIŚCI

Justyna Smoleń-Starowieyska i Andrzej Dominiczak

Czy skłonność do marzeń szkodzi lub wręcz wyklucza racjonalność? Bertrand Russell (nasz ulubiony filOzoof) stwIerdził kiedyś, że: "Przeważająca część sądów kierujących naszym codziennym życiem jest po prostu ucieleśnieniem pragnień, skorygowanym tu i ówdzie w poszczególnych punktach za pomocą silnego zderzenia się z faktem, a człowiek jest w gruncie rzeczy marzycielem, który budzi się czasem na chwilę za sprawą jakiegoś szczególnie natrętnego elementu świata zewnętrznego, lecz szybko powraca do miłych rojeń, podsuwanych mu przez wyobraźnię." Czy miał rację? Czy marzenia zawsze wiodą nas na poznawcze i życiowe manowce? A może wprost przeciwnie? Zaprszamy do obejrzenia perypatetecznej rozmowy na ten temat tym bardzie, ze jednocześnie obejrzycie ladne obrazki "królewkiego grodu świateł" z warszawskiego Wilanowa.
PRAWO DO POGARDY

Stanisław Obirek, Justyna Smoleń-Starowieyska, Andrzej Dominiczak

Czym jest pogarda? Czy zawsze należy się jej wystrzegać? Czy osoby pogardzane mają moralne prawo żywić pogardę w odpowiedzi na nienawiść i zniewagi władzy? A może pogarda jest zawsze godna potępienia, ai zamiast niej warto odczuwać słuszny gniew, dbając o to, aby nie kryła się w nim żadna pogarda? Może gardzący zawsze szkodzi przede wszystkim samemu sobie, nawet jeśli miałby czuć wstręt i pogardę do osób skrajnie szkodliwych i negatywnych.CZY LUDZKOŚĆ GŁUPIEJE?

Halina Postek, Justyna Smoleń-Starowieyska, Andrzej Dominiczak

Kolejne badania prowadzone w krajach Zachodu wykazują, że myślenie przychodzi nam z coraz większym trudem. Przeciętnie jesteśmy coraz mniej inteligentni, coraz mniej zdolny do myślenia abstrakcyjnego i analitycznego. W rozmowie zastanawiamy się, dlaczego się tak dzieje. Czy to kwestia dziedziczna (wykształcone kobiety rodzą średnio mało dzieci), czy będąca skutkiem zmian kulturowych, ideologicznych i politycznych (internet, specjalizacja, infatylizacja, ułatwienia w życiu związane z techniką)? Zastanawiamy się także, jak ten proces powszechnego otępienia powstrzymać lub wręcz go odwrócić. Jest o czym pomyśleć!
OLE, IDĄ KATOLE! CZY KOŚCIÓŁ POPIERA NEOFASZYSTÓW?

Hartman Szumlewicz, Dominiczak

Ulicami polskich miast maszerują watahy młodocianych w większości neofaszystów skandujących ochryple: "Ole, to my katole!!!!". Sami się tak określają! Co na to Kościół katolicki? Czy "katole", to katolicy? Czy kościół popiera ludzi, którzy krzyczą "a na drzewach zamiast liści wisieć będą syjoniści (albo komuniści), noszą flagi ze swastykami, napadają na gejów i obcokrajowców?! A jeśli nie popiera, to dlaczego milczy?


DLACZEGO KOBIETY NIE LUBIĄ FEMINIZMU?

Monika płatek, Bożena Przyłuska, Ewa Borguńska i Andrzej Dominiczak

Wedle badania opinii publicznej sprzed kilku lat tylko 7% polskich kobiet utożsamia się z feminizmem. Dlaczego tak mało kobiet lubi feminizm? To trudne pytanie Andrzej Dominiczak stawia inicjatorkom Strajku Kobiet, oraz znanej feministce i prawniczce - prof. Monice Płatek.SAMODZIELNE MYŚLENIE

Prof.Marcin Poręba i Andrzej Dominiczak

Czy samodzielne myślenie ma wartość? A może lepiej się nie wymądrzać i grzecznie słuchać, jeśli nie jest się specjalistą z tytułem profesora? Czy studenci mają prawo polemizować z wykładowcą? Czy "nie-prawnicy" mogą krytykować lub wręcz pouczać prawników? Cze bez samodzielenego myślenia - jak uważał kant - niemożliwe jest oświecenie?CZY POLACY MAJĄ POGLĄDY? Marek Biskup, Andrzej DominiczakErnestyna Potowska Rose - pierwsza humanistka

( feministka, ateistka, abolicjoniastka - po angielski)

Komiks o jej życiu, poglądach i dokonaniach[ Obejrzyj, przeczytaj cały komiks ]
O PRAWACH I WOLNOŚCIACH Z RZECZNIKIEM PRAW OBYWATELSKICH

Andrzej Dominiczak i Adam Bodnar"ŚMIESZNO I STRASZNO" - O MOWIE NIENAWIŚCI W BIBLII

Natasza Lubryczyńska, Jurek szafjański, Andrzej Dominiczak

- Coż jest tak niepokojącego w śmeichu?!
- Śmiech zabija strach, a bez strachu nie ma wiary, bez strachu przed diabłem nie ma potrzeby Boga!

Umberto Eco - "Imię roży"


CZY ZGODA NA SEKS MUSI BYĆ ENTUZJASTYCZNA?

Monika Płatek i Andrzej Dominiczak

Niektóre redykalne femninistki domagają się, by za zgwałcenie uznawać każdy stosunek seksulany, gdy kobieta jest pod wpływem alkoholu lub nie wyraża nań zgody entuzjastycznie. Naszym zdaniem stanowi to naruszenie praw i autonomii kobiet, które mogą przecież wyrażić zgodę na przykład z litości lub w interesie własnym, co być może nie jest szlachetne, ale nie nam decydować, jakimi wartościami kobiety chcą się kierować. Poza tym w tym krypto-purytańskim podejściu z góry zakłada się, że kobiety są stroną bierną - że to mężczyzna inicjuje wspólżycie, choć w rzeczywistości bywa bardzo różnie, a wiele wskazuje na to, że stroną czyn ną są raczej kobiety. O takich właśnie sprwach rozmawiamy z jedną z najbardziej znanych polskich feministek.


CZY POWINNIŚMY UWALNIAĆ OD WIARY I NADZIEI?

Andrzej Dominizak i dr Jerzy Łoziński

Bóg nie istnieje, to oczywiste, czy oznacza to jednak, że przekonywanie do porzucenia wiary lub krzewienie bezbożności innymi metodami jest słuszne etycznie? Czy uwalnianie od fałszywej wiary kosztem nadziei na życie wieczne nie budzi żadnych wątpliwości moralnych, nawet gdy jest przyjazne i prowadzone za zgodą "wyzwalanego". No i czy nie jest zbyt głęboką ingerencją w prywatność i autonomię światopoglądową drugiego człowieka? Jest o czym pomyśleć i o oczym porozmawiać.


NIE MUSIMY CZEKAĆ NA PUBLIKACJĘ ORZECZEŃ! TK

Trybunał Konstytucyjny może sam określić termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego!

Jerzy Stępień i Andrzej Dominiczak

Art. 190 ustęp 3 konstytucji RP stwierdza, co następuje:
„Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego”. Nie wierzycie? Posłuchajcie! Nie wiemy, dlaczego Trybunał tego nie czyni poza bodaj jednym wyjątkiem, o którym mowi były prezes TK. Nie wiemy też, dlaczego milczą o tym media i politycy opozycji. Może zaczną po wysłuchaniu naszej rozmowy?! Jerzy Stępień i Andrzej Dominiczak


ISLAMOFOBIA CZY ISLAMIZACJA

(Racjonalista.tv)

Jan Wójcik, założyciel strony Euroislam.pl opowiada o zagrożeniach ze strony islamu. Dysponując szeroką wiedzą, przedstawia nieznane fakty. Informuje też o tym, że brak zainteresowania liberalnych mediów jakąkolwiek krytyką islamu nie dotyczy tylko państw Zachodu. Odrzucanie niepopularnych faktów miało się też dobrze w Polsce od wielu lat. Największymi ofiarami bezkrytycznej mody na multikulti i blokowania zasadnej krytyki fundamentalizmu islamskiego są, zdaniem Wójcika, liberalni muzułmanie i eksmuzułmanie.KOŚCIÓŁ I GENDER

Rozmawiają: Prof. Stanisław Obirek i Andrzej Dominiczak
(Racjonalista.tv)

Czy gender to idelogia, jak twierdzi Kościół, a może nie tylko Kośćiół? A jeśli tak, to dobrze, czy niedobrze? A może odpowiedź jest bardziej skomplikowana? Może czasem to idelogia, a kiedy indziej ważna i ciekawa dyscyplina akademicka? Takie pytania stawiają sobie nasi rozmówcy. Zaprszamy!


KONSTYTUCJA PAPIEROWA, BEZRAdNY TRYBUINAŁ!

Prof. Ewa Łętwoska i Andrzej Dominiczak
(Racjonalista.tv)

Zdaniem profesor Łętwoskiej konstytucja, demokracja i państwo prawa są całkwicie bezradne w konfrontacji z autorytraną władzą, która nie liczy się z nikim i z niczym, a swoją władazę opiera wyłącznie na nagiej sile.


Jeżeli miałbym kierować wychowaniem, wystawiłbym dzieci (...) na oddziaływanie najbardziej porywających i elokwentnych zwolenników wszelkich możliwych kwestii. Następnie nauczyciel zachęcałby dzieci do podsumowania użytych argumentów, sugerując delikatnie, że elokwencja jest odwrotnie proporcjonalna do rozumu.
Osiągnięcie niewrażliwości na krasomówstwo ma bowiem dla obywateli demokracji znaczenie najważniejsze.


Bertrand Russell, Władza - nowa analiza społeczna, rozdział XVIII, Poskramianie władzy.


IDEOLOGIZACJA DEBATY PUBLICZNEJ I JEJ SKUTKI

Rozmawiają: Tomasz Stawiszyński i Andrzej Dominiczak
(Racjonalista.tv)

Jednym z najważniejszych problemów dziejszej Polski jest skrajna idelogizacja debaty publicznej. Idelogizacja oznacza instrumentalizację poglądów, które stają się narzędziem w walce o władzę i wpływy ... i niczym innym. Nikt nie zastanawia się nad zasadnością poglądów, nad tym, czy są racjonalne i czy nie wymagają zmiany pod jakimś względem. Liczy się tylko ich skuteczność w walce z wrogiem lub w docieraniu do mediów. Zanikła ciekawość intelektualna i potrzeba porozumienia. Liczy się tylko władza. O tym wszytskim chciałem rozmawiać z Tomaszem Stawiszyńskim, ale rozmowa tylko w pewnej części potoczyła się zaplanowanym torem. To chyba dobrze, bo stała się żywsza i ciekawsza dla samych uczestników. Czy również dla widzów, przekonajcie się sami.


Człowiek jest w gruncie rzeczy marzycielem, który budzi się czasem na chwilę za sprawą jakiegoś szczególnie natrętnego elementu świata zewnętrznego, lecz szybko powraca do miłych rojeń, podsuwanych mu przez wyobraźnię.

Bertrand Russell, Marzenia i fakty, 1916


REWOLUCJA ATEISTYCZNA W POLSCE

Dyskutują: Andrzej Dominiczak i Kaja Bryx
(Racjonalista.tv)Wiele razy pisaliśmy o postępach ateizacji i sekulryzacji w Polsce, ale dopiero ostatnio porównaliśmy tempo tych zmian z podobnymi procesami w USA ostatnich 20 lat i w Europie Zachodniej ostatniego półwiecza, gdy wiarę porzuciła połowa lub wręcz większość mieszkańców naszego kontynentu. Ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że w ostatniej dekadzie sekularyzacja i ateizacja postępowały w Polsce ponad dwukrotnie szybciej niż na Zachodzie. To prawdziwa rewolucja; wcale nie pełzająca. Że rewolucja ateistyczna rzeczywiście dokonuje się w Polsce, Andrzej Dominiczak przekonuje sceptyczną koleżankę, racjonalistkę, Kaję Bryx. W rewolucję ateistyczną warto uwierzyć!, bo wiara w nią ma racjonalne podstawy, a bez niej rewolucja może wygasnąć zbyt wcześnie, by radykalnie zmienić świat, w którym żyjemy.


REWOLUCJA ATEISTYCZNA 2 - ROZWAŻANIA O METODZIE

Dyskutują: Andrzej Dominiczak i Zbigniew Szczęsny
(Racjonalista.tv)

Tym razem w naszych rozważaniach na temat rewolucji ateistycznej zastanawiamy się nad "metodą", jaką powinniśmy rewolucję krzewić, jeśli chcemy ateizm upowszechniać i jeśli zależy nam, żeby ateizm nie sprowadzał się do niewiary w boga, by oznaczał również odrzuicenie tradycji podtrzymywanej przez religię - by był coraz bardziej humanistyczny.


DLACZEGO POLACY NIENAWIDZĄ SAMI SIEBIE?

KAJA BRYX, ANDRZEJ DOMINICZAK, JUREK SZAFJAŃSKI I JACEK tABISZ
(Racjonalista.tv)

Uczestnicu dyskusji zastanawiają się i spierają, czy Polacy nienawidzą sami siebie, a jeśli tak, to dlaczego. Jest o czym pomyśleć!


O PRZYJAŹNI!

Rozmawiają: Andrzej Dominiczak i Kaja Bryx
(Racjonalista.tv)

Tak zwana społeczna nauka Kosciola wraz ideologią wolnego rynku sprzysięgły się przeciwko przyjaźni. W Polsce liczy się rodzina, dobra lub niedobra, a poza rodziną konkurencja, rywalizacja i wyścig szczurów. Przyjaźń zdaje się być niepotrzebym nikomu przeżytkiem. Tymczasem bez przyjaźni niemożliwa jest demokracja i cywlizowane społeczeństwo; bez przyjaźni bowiem bardzo niski jest kapitał społeczny i niemal niemożliwe dzialanie dla idei. W rodzienie łączymy się ze względu na więzy krwi, bez wgzlędu na poglądy i wyznawane wartości, dlatego - jesli życie rodzinne ma być harmonijne - przesuwają się one na dalszy plan - przestają być ważne. Przyjaciele łączą się w dużej mierze ze względu na podobieństwo poglądów i wartości, to też tylko środowiska, w których przyjaźń odgrywa ważną rolę, mogą być nośnikami idei i zmian na lepsze. Bez przyjaźni niemożliwa jest również trwała współpraca, nawet między ludźmi o pododbnych poglądach, o czym przekonujemy się bardzo często obserwując życie spółeczne i polityczne. O tych właśnie problemach rozmawiają Andrzej i Kja.


RACJONALNOŚĆ W POLITYCE
Rozum, władza i inne namiętności

Wykład Andrzeja Dominiczaka
(Racjonalista.tv)

Dobrze rozumiana racjonalnośc w polityce, zwlaszcza w polskiej polityce, nie istnieje. Tym, co spotykamy, jest co najwyżej rozum instrumentalny, chytry, przebiegły, gdy cele wyznacza żądza władzy, a rozum co najwyżej podpowiada, jak te cele skutecznie osiągnąć. Andrzej Dominiczak, swoim zwyczajem w nieco utopinej konwencji przekonuje do zwiększenia roli racjonalsci w debacie politycznej i społecznej. W duchu ulubionej definicji racjonalności Russella, wzywa do "uwzględniania w debatach wszystkich argumentów, sądów i aspektów spraw, o których mowa, w tym między innymi ludzkich lęków i obaw. Za wzór podaje społeczeństwo holenderskie, które stanowi swoje prawa w trakcie nigdy niekończących się debat, w których niemal każdy punkt widzenia brany jest pod uwagę


CZYM JEST CIEKAWE ŻYCIE?
Justna Smoleń-Starowieyska, Jurek Szafjański i Andrzej Dominiczak
(Racjonalista.tv)

W tej rozmowie chodzi nam w gruncie rzeczy o jedno: o namysł nad tym, czym jest lub powinno być ciekawe życie! Żeby nasz tryb i styl życia był przedmiotem refleksji, najlepiej refleksji krytycznej wobec modelu krzewionego przez coraz bardziej prymitywne media i kulturę popularną w ogóle. Chcemy tego z wielu powodów: estetycznych, etycznych, ale i politycznych; gdyż ogłupiałe przez media społeczeństwo traktuje wybory jak jeszcze jeden telewizyjny show i wybiera zgodnie z zasadami, które rządzą emocjami telewizyjnej widowni. Według prof. Czapińskiego tylko 5 proc. wyborców uważa, że ich decyzje mają jakikolwiek wpływ na bieg spraw w naszycm kraju. Czym kieruje się 95 pozostałe proc? Tym, czy i kto im się spodoba, bo budzi silniejsze emocje albo tym, kto najlepiej te emocje wyraża.


CZY POLACY SĄ KSENOFOBAMI?
(czy może ksenofilami?)
Andrzej Dominiczak rozmawia z Krystianem Legierskim (Racjonalista.tv)

Wielu Polaków sprzeciwia się przyjmownaiu przez nasz kraj uchodźców lub imigrantow z krajów islamskich. Powody tej niechęci są różne. Jedni boją się islamistycznego terroryzmu, inni czują się pokrzywdzeni, gdyż nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a słyszą, że przybysze będą dostwać godne zasiłki. Jeszcze inni nie lubią ludzi innych wyznań lub innego koloru skóry. Tak, są wśród nas ksenofobi i rasiści, pytanie tylko, czy jest ich więcej niż w innych krajach Europy i czy w związku z tym można sensownie twierdzić, że Polacy są ksenofobami? Nasz rozmówca uważa inaczej. Zgodził się wręcz z opinią innego znaszych członków, Nyegosha Dube, że Polacy są raczej ksenofilami. Doświadczenie i opinia krystiana Legierskiego są tym bardziej ważne, że urodził się on i spędził dzieciństwo na polskiej wsi, w górach - mateczniku ciemnogrodzkiej prawicy.


KSIĄŻKA "POLAK KATOLIK" I DIALOG ATEISTÓW Z WIERZĄCYMI
Prof. Stanisław Obirek w rozmowie z A. Dominiczakiem (Racjonalista.tv)

Prof. Stanisław Obirek w rozmowie z Andrzejem Dominiczakiem mówi o wątkach swojej najnowszej książki „Polak Katolik”. W rozmowie nie brakuje krytyki polskiego katolicyzmu, zarówno z pozycji ateistycznych, jak i z pozycji prywatnej duchowości. Drugim ważnym tematem tej dyskusji jest kwestia dialogu ateistów z wierzącymi. Czy jest on możliwy? Czy wolno w trakcie takich debat próbować przekonać rozmówcę do swojego światopoglądu? Czy taki dialog ma wartość?


BEZWARUNKOWY DOCHÓD PODSTAWOWY:
(Prof. Ryszard Szarfenberg i Andrzej Dominiczak w racjonalista.tv)

Idea bezwarunkowego dochodu gwarantowanego ma ponad 200 lat i popierana jest przez myślicieli, autorów i polityków z lewicy, centrum i prawicy. Głosił ją m.in. w swojej własnej wersji (tzw. negative income tax) Milton Friedman - jeden z ojców neoliberalizmu. Zapraszamy do słuchania i myślenia - krytycznego oczywiście, ale z otwartą głową.


O MIŁOŚCI I RELIGIJNOŚCI Z PUNKTU WIDZENIA PSYCHOLOGII EWOLUCYJNEJ

Andrzej Dominiczak wyjaśnia, dlaczego kochamy, dlaczego wierzymy w rzeczy, których nie ma, i dlaczego te namiętności i związane z nimi irracjonalne przekonania są "racjonalne" ewolucyjnie, czyli dlaczego i w jaki sposób przyczyniają się do sukcesu ewolucyjnego naszego gatunku.


CZY LUDZIE WIERZĄCY SĄ SZCZĘŚLIWSI NIŻ ATEIŚCI?
CZY POWINNIŚMY DĄŻYĆ DO SZCZĘŚCIA?

Uczestnicy rozmowy zastanawiają się i spierają, czy szczęście jest wartościowym etycznie celem życia oraz m.in. o to, czy ludzie wierzący są szczęśliwsi od ateistów, a jeśli tak, to dlaczego. Andrzej Dominiczak wyjaśnia (na podstawie wyników badań), że przyczyną tego stanu rzeczy nie jest wcale religijność, ale zupelnia inna cecha charakterystczna wspólnot religijnych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Polecamy!


CZY ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ RELIGIJNE?
(Rozmowa z prof. Andrzejem Elżanowskim)

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej rozmowy o religijności zwierząt. Wkrótce zamieścimy więcej materiałów na ten ciekawy temat, wygląda bowiem na to, że wiara religijna i zachowania religijne, przynajmniej w swoich rudymentarnych formach są starsze niż gatunek ludzki. Upowszechnienie wiedzy na ten temat może zachęcić co bardziej refleksyjnych katolików do przemyślenia swojej religijnej autoidentyfikacji. O takie przemyślenia nam głównie chodzi.ERNESTYNA POTOWSKA -ROSE: PIERWSZA HUMANISTKA
(ATEISTKA, FEMINISTKA I ABOLICJONOSTKA)

205 urodziny Ernestyny Potowskiej Rose w Racjonalista.tv

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmowy (połączonej z toastem), którą uczcilismy 205 urodziny naszej humanistycznej idolki: Ernestyny Potowskiej Rose. W rozmowie z udziałem przyjaciól z racjonalista.tv opowiadamy o niezywkłym życiu i fantastycznych dokonaniach tej genialnej i niezwykle dzielnej kobiety.
KRO SIĘ BOI KAROLA DARWINA? EWOLUCJA I FEMINIZM: KAJA BRYX I I ANDRZEJ DOMINICZAK


Współczesny, postmodernisatyczny feminizm odrzuca lub wręcz potępia naukę i wnioski pynące z teorii ewolucji. Odrzuca naukę na rzecz ideologii totalnego konstruktywwizmu społecznego, w myśl której nie istnieje nic takiego jak natura człowieka, płeć biologiczna, naturalne potrzeby itd, itp. Zdaniem Griet Vandermassen, autorki książki, o której Andrzej Dominiczak rozmawia zKkają Bryx, to idelogiczne podjejście przynosi wielkie szkody feminizmowi i samym kobietom. Feminizm, rownież radykalny, nie jest - a jesli chce być skuteczny - również nie może odrzucać doroblu nauk ewolucyjnych i zaprzeczać wpływywi zakrzenionych ewolucyjnie potrzeb, cech, pragnień i skłooności kobiet.

BERTRAND RUSSELL: JAK SIĘ ZESTARZEĆ I UMRZEĆ BEEZ LĘKU?


Niektórych starych ludzi zadręcza lęk przed śmiercią. W młodym wieku uczucie to jest w pełni zrozumiałe. Ludzie młodzi, którzy mają powody, by bać się śmierci na przykład na polu walki, mogą odczuwać rozgoryczenie na myśl, że życie pozbawiło ich tego co najlepsze. Jednak w przypadku człowieka starego, który poznał rozkosze i smutki ludzkiego losu i poradził sobie z życiowymi wyzwaniami, strach przed śmiercią jest rzeczą żałosną i zawstydzającą. Najlepszym sposobem na jego przezwyciężenie jest – jak sądzę – sukcesywne poszerzanie własnych zainteresowań i wznoszenie się ponad swój ciasny horyzont, aż stopniowo skruszą się mury ego, a nasze życie w coraz większym stopniu będzie się stapiać z uniwersalnym bytem.


[ Pzeczytaj cały artykuł ]

ERNESTYNA POTOWSKA ROSE: W OBRONIE ATEIZMU


Wykład wygłoszony y 10 kwietnia 1861 r. w Mercantile Hall w Bostonie.
W Polsce wielu krytykom Kościoła i religii wciąż wydaje się, że wynalazcą ateizmu był Dawkins lub nawet Palikot. Im szczególnie polecamy ten artykuł wybitnej polskiej żydówki: ateistki, feministki i abolicjonistki. Ernestyna Potowska nie ograniczała się do walki o własne prawa, tak jak to jest w zwyczaju w dzisiejszych czasach. Interesowali ją wszyscy, którym pełni praw odmawiano: kobiety, czarnoskórzy, niewierzący, Żydzi i Polacy. Tę wybitną kobietę - kto wie, czy nie pierwszą nowożytną humanistkę - na pewno warto przywrócić pamięci.


[ Przeczytaj cały artykuł ]

Quentin Smith: Kosmologia Wielkiego Wybuchu i ateizm


Od połowy lat 60. kosmologia Wielkiego Wybuchu wprawiała w euforię naukowo obytych teistów. Wierzą oni, że najlepszym naukowym dowodem na istnienie Boga jest dowód na to, że wszechświat zaczął istnieć w wyniku wybuchu, który nastąpił około 15 miliardów lat temu - wybuchu zwanego „Wielkim Wybuchem". Teiści uważają za oczywiste, iż wszechświat nie mógł zacząć istnieć bez przyczyny; twierdzą także, że najrozsądniejszą z hipotez jest ta, która głosi, że przyczyną wszechświata jest Bóg.

[ Przeczytaj cały artykuł ]

Timo Stein: Bóg nie jest katolikiem


W Kościele katolickim wrze. Znawca Watykanu Andreas English opowiada o kulisach walk różnych frakcji w Stolicy Apostolskiej, o możliwym rozłamie w Kościele i o możliwym powrocie Josepha Ratzingera.

[ Przeczytaj cały artykuł ]

Barbara Stanosz: Jałowe zajęcie jajogłowych


W przeszłości niezbyt odległej, lecz już zamierzchłej (bo ukazywanej w karykaturze i obrastającej mitami), mianowicie pół wieku temu, pewien prominentny polski filozof zastanawiał się, w jaki sposób ludzie zagospodarują sobie życie, gdy automatyzacja i robotyzacja spowoduje niedostatek pracy dla bardzo wielu z nich. Uznał, że można rozwiązać ten problem, nastawiając edukację na rozwijanie potrzeb kulturalnych, a potem zaspokajając je za pomocą rozbudowanej sieci odpowiednich instytucji, które zapewnią rzeszom obywateli możliwość twórczej aktywności, a co najmniej spędzania czasu na szlachetnej rozrywce. (O ile wiem, doceniał sport, ale nie rekomendował „orlikowej” polityki edukacyjnej, która przygotowywałaby do spędzania życia na kopaniu piłki i kibicowaniu arcymistrzom tej sztuki, rywalizującym o laury na boiskach luksusowych stadionów – olśniewających świątyń futbolu.)

[ Przeczytaj cały artykuł ]

WŁADYSŁAW SMOLEŃSKI : Sceptycyzm religijny w Polsce XVIII wieku (Rozdział z książki pt. Przewrót umysowy w Polsce wieku XVIII, Warszawa 1890)


Polecam Waszej wudze arcyciekawy artykuł o religijnych sceptykach, deistach i ateistach w XVIII-wiecznej Polsce; o tym, skąd czerpali inspiracje i jak swoje poglądy i wyrażali, ale także o tym, jak byli krytykowani przez duchowieństwo. Na marginesie warto zwróicić uwagę, o czym i jak pisały ówczesne gazety i periodyki przeznaczone dla szerkiej czytająej publiczności. Pozazzdrościć!

[ Przeczytaj cały artykuł - spory pdf ]

JERZY KOCHAN: Karol Marks - religia jako opium ludu


Z okazji dwusetnych urodzin Karola Marksa zaproszamy do lektury znakomitego eseju o stosunku Jubilata do religii.

Z punktu widzenia dzisiejszego Polaka-katolika, czy też po prostu Polaka, ukształtowanego przez zaczadzone kultem Jana Pawła II media, system oświaty, politykę, uprawiające z pomocą wszelkich instytucji totalizującą agresję wyznaniowego państwa, krytyka religii w wydaniu Feuerbacha czy później Marksa wydaje się ostra i drastyczna. A przecież przede wszystkim trzeba sobie zdać na początku sprawę z tego, że ich stosunek do chrześcijaństwa, także papiestwa i katolicyzmu, wyrósł w temperaturze sporów i walk czasów reformacji, że czerpie swe soki i swą odwagę z wojen, morderstw, ludobójstwa i stosów trupów, poprzez które wyrażała się nie tylko "dyskusja" między różnymi formami kultywowania chrześcijaństwa, ale też praktycznie krytyka średniowiecza, feudalizmu, zacofania, których fundamentem i uzasadnieniem był kościół i religia chrześcijańska.


[ Przeczytaj cały artykuł ]

ADAM PRZYBYLSKI: Problemy osoby niepełnosprawnej na przykładzie mojej drogi życiowej


Przyszedłem na świat jako wcześniak. Lekarze długo walczyli o moje życie. Do ostatnie chwili nie było wiadomo, czy wygrają tę walkę. Z powodu niedotlenienia mózgu stwierdzono, że choruję na porażenie mózgowe. Rodzice, a zwłaszcza mama, od pierwszego dnia życia troszczyli się o mnie, wkładając w to ogromny wysiłek. To, co osiągnąłem, oraz to, że stan zdrowia jest relatywnie dobry jest tylko ich zasługą.

[ Przeczytaj cały artykuł]

BARBARA STANOSZ: O RACJONALNOŚCI PRZEKONAŃ


Racjonalność, czyli rozumność, uważana jest od wieków za definicyjną cechę człowieka: Homo est animal rationale. Nie przeszkadza to nam nazywać nieracjonalnymi pewnych ludzkich zachowań i przekonań, choć logik jest gotów zarzucić takiej praktyce językowej bądź sprzeczność wewnętrzną, bądź błąd ekwiwokacji, polegający na używaniu bez ostrzeżenia tego samego słowa („racjonalny”) w dwu różnych znaczeniach.

[ Przeczytaj cały artykuł]

RADOSŁAW CZARNECKI: RWANDYJSKIE MEMENTO - EFEKTY SIANIA NIENAWIŚCI


6 kwietnia 2018 r. mijają 24 lata, odkąd samolot odrzutowy Dassault Falcon 50 (nr rej. 9XR-NN) z rwandyjskim prezydentem Juvénalem Habyarimaną oraz jego burundyjskim odpowiednikiem, Cyprienem Ntaryamirą, podczas lądowania w Kigali (stolicy Rwandy) został zestrzelony pociskiem z ręcznej, ciepłoczułej wyrzutni, tzw. rakietą „Strieła” radzieckiej konstrukcji. Wrak spadł w ogrodzie prezydenckiego pałacu, gdzie (jako symbol i pomnik) znajduje się po dziś dzień. W momencie katastrofy napokładzie znajdowało się 12 osób, w tym 3 członków załogi. Nikt nie przeżył katastrofy. Był to jednoznaczny sygnał dla bojówek Hutu, aby rozpocząć przygotowywaną – materialnie, duchowo i mentalnie masakrę Tutsich, która trwać będzie do lipca 1994 r. Według różnych danych w ciągu tych 3 miesięcy zabito od 800000 do 1 mln osób: Tutsich, Hutu sprzeciwiających się rzeziom (traktowanym jako zdrajcy), przypadkowych i pochodzących z mieszanych małżeństw ludzi

[ Przeczytaj cały artykuł]

BARBARA STANOSZ: PRAWDA NA ŁOŻU TORTUR


Nie należę do entuzjastów wprowadzenia do programów szkolnych przedmiotu o nazwie „filozofia”. Nazwa ta bowiem obejmuje bardzo różnorodne rodzaje twórczości, których wartość edukacyjna jest niewątpliwie nierówna, filozofowie zaś są dalecy od zgody: to, co jedni uważają za cenny wkład w naszą wiedzę o świecie, inni uznają za bliższe salonowemu gawędziarstwu lub pretensjonalnej poezji niż jakiejkolwiek wiedzy, nawet w szerokim znaczeniu tego słowa. Ułożony przez filozofa program nauczania filozofii w szkole byłby więc wyrazem jednej z wielu kontrowersyjnych wizji filozofii, a ewentualny program sporządzony przez grupę filozofów, reprezentujących odmienne jej wizje, musiałby być wewnętrznie niespójnym owocem „zgniłego kompromisu”, nie licującego z zadaniami powszechnej edukacji.

[ Przeczytaj cały artykuł]

PAUL L. WILLIAMS: KATOLICKA CHORWACJA I NAZISTOWSKIE ZŁOTO


Zapewniwszy Kościołowi ogromne i regularne wpływy finansowe z państw faszystowskich, Pius XII zaczął upatrywać we współpracy z nazistami szansy na rozszerzenie swoich wpływów na Bałkanach. 6 kwietnia 1941 roku wojska Hitlera wkroczyły do Jugosławii. Niemcy zbombardowali Belgrad, zabijając kilka tysięcy osób i raniąc kilkakrotnie więcej. 10 kwietnia, po zajęciu przez Wehrmacht Zagrzebia, Hitler zarządził podział kraju. Od prawosławnej Serbii odłączono Chorwację, gdzie większość stanowili rzymscy katolicy. Nowej Chorwacji zapewniono status aryjski i niepodległy byt pod rządami Ante Pavelicia i jego armii zbirów, którzy określali się jako ustasze.
(fragment książki Paula L. Williamsa pt. Watykam zdemaskowany)

[ Przeczytaj cały rozdział]

80 URODZINY PROF. BOHDANA CHWEDEŃCZUKA


7 stycznia 2018 r. profesor Chwedeńczuk, filozof i publicysta, skończył 80 lat! Wszystkiego najlepeszego Panie Porfesorze. Humanistom, racjonalistom i ateistom prof. Chwedeńczuk znany jest głównie jako autor i redaktor naukowy wielu artykuów i książek krytycznych o wierze i religii, takich np. jak "Przekonania religijne" lub "Trzeba w coś wierzyć i inne eseje z filozfii praktycznej". Kilka artykułów prof. Chwedeńczuka znajdziecie na naszej stronie internetowej, a z okazji urodzin zapraszamy do wysłuchania "Pochwały Chwedona", ktorej autorem jest "wieczny" uczeń Profesora, red. Tomasz Stawiszyński. (link do TOK FM).

MICHAEL SCHMIDT-SALOMON: SENS I ZMYSŁOWOŚĆ - dlaczego ateistyczni humaniści są oświeconymi hedonistami?


Humanizm ewolucyjny namawia nas do "oświeconego hedonizmu" (grec. hedone - radość, przyjemność), czyli pójścia drogą greckiego filozofa Epikura (341-271 p.n.e.), który upatrywał największe dobro na tej ziemi w szczęściu, a największe zło w nieszczęściu. W przekonaniu, że sensu życia doświadczamy jedynie zmysłami (a nie w sposób nadprzyrodzony!), próbował pozbawiać ludzi lęku przed bogami i śmiercią. Mimo przekonującej argumentacji i życia w zgodzie ze swoją nauką przysporzył sobie na przełomie wieków zdecydowanie więcej wrogów niż naśladowców (...)
(fragment książki M.S. Salomona pt. Humanizm ewolucyjny)

[ Przeczytaj cały artykuł ]

[ Dowiedz się więcej na stronie książki ]


PIOT NAPIERAŁA : ŻOŁNIERZ I FILOZOF - Tadeusz Kościuszko przeciw królom, carom i Kościołom


"Księża będą zawsze wykorzystywać ciemnotę i przesądy ludu; będą posługiwać się religią jak maską, pod którą kryje się obłuda i zbrodniczość ich poczynań".

Tadeusz Kościuszko

Z okazji "Roku Kościuszki" we współpracy z Fundacją "Nowe Oświecenie" wydaliśmy pierwszą biografię Naczelnika jako człowieka oświecenia, antyklerykała i postępowego myśliciela społecznego.

Zapraszamy na stronę książki, gdzie można ją zamówić pocztą elektroniczną. Książka jest tymaczasem niedostępna w księgarniach!

[ Wejdź na stronę książki ]


WALDEMAR SADOWSKI: TV-PiS POZWANA ZA NARUSZANIE GODNOŚCI NAS WSZYSTKICH


Do Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 1 września 2017 roku wpłynął pozew przeciw Telewizji Publicznej o naruszanie godności człowieka. Główna konstrukcja pozwu opiera się na założeniu, że telewizja publiczna kłamie i manipuluje informacjami, a to oznacza, że jako publiczne medium masowe, telewizja narusza godność obywateli, co jest czynem niedozwolonym w prawie polskim. Ze względu na wagę idei godności w kulturze i w prawie, mamy tu do czynienia z ciężkim naruszeniem norm prawnych i moralnych.

[ Przeczytaj artykuł ]

[ Przeczytaj pozew w formacie pdf ]


ANDRE COMTE-SPONVILLE: STRACIĆ WIARĘ - CO TO ZMIENIA


Nie oznacza to, że gdy jest się ateistą lub gdy się nim zostaje, ten fakt niczego nie zmienia. Dobrze wiem, o czym mówię, ponieważ wierzyłem w najważniejszych latach swojego' życia, w dzieciństwie i we wczesnej młodości, i dzięki temu wiem, na czym polega różnica. Nie jest ona ani totalna, ani pozbawiona znaczenia. Skądinąd potwierdza to Kant ze swojego punktu widzenia wierzącego filozofa. W słynnym fragmencie Krytyki czystego rozumu sprowadza dociekania filozoficzne do trzech pytań: „Co mogę wiedzieć?", „Co powinienem uczynić?", „Na co mogę mieć nadzieję?". Skonfrontujmy szybko każde z nich z ewentualną utratą wiary.


[ Przeczytaj artykuł ]


MARIO BUNGE: NAUKA I POLITYKA
Oświeceniowe rozwiązania problemów globalnych


Świat współczesny stoi w obliczu globalnych zagrożeń: zmian klimatycznych, wyczerpania się zasobów naturalnych, wojen o ropę, rosnących nierówności majątkowych, paraliżującej Trzeci Świat pułapki zadłużenia, odradzającego się imperializmu amerykańskiego, prymitywnego konsumpcjonizmu, kryzysu państwa opiekuńczego, obumierania związków zawodowych, umacniania się fanatyzmu religijnego, komercjalizacji polityki, spadku popularności socjalizmu i jednoczesnego wzrostu popularności postmodernizmu, dominacji kultury popularnej, tabloidyzacji mediów i wielu innych. Ciekawy i kontrowersyjny artykuł argentyńskiego filozofa, którego zdaniem rozwiązania problemów wspólczesności, również problemów politycznych, nie przyniesie religia ani filozofia, lecz nauka - jesli ędziemy chcieli i umieli skorzystać z jej dorobku.

[ Przeczytaj artykuł ]

MICHAEL SCHMIDT SALOMON: POZA DOBREM I ZŁEM


Idea zła to czysty absurd, jednak silnie zakorzeniony w naszych umysłach. Gdy przyjrzymy się jej dokładnie, rozpoznamy wyraźnie, że złych i dobrych ludzi nie ma tak samo jak złych czy dobrych kotów, słoni, dżdżownic czy delfinów. Autor zastanawia się, jak żyć przyjemnie i sensownie po odrzuceniu religijnych koncepcji dobra i zła.
Towarzystwo Humanistyczne otrzymało w prezencie kilkaset egzemplarzy tej znakomitej i kontrowersyjnej książki z przeznaczeniem do sprzedaży, z której dochód będzie przeznaczony na działalność i rozwój naszej organizacji oraz zaprzyjaźnionej z nami telewizji internetowej racjonalista.tv. Naszych gości i sympatyków zachęcamuy do zamawiania ksiązki emailem. cena wynosi 25 zł za egzemplarz lub 40 zł za dwa egzemplarze (plus 5 złotych za wysyłkę przy przedpłacie na konto).

[ Dowiedz się więcej na stronie książki ]

[ lub zamów książkę emailem: humanizm@op.pl ]ANDRZEJ DOMINICZAK: CZY POLACY MOGĄ SIĘ RZĄDZIĆ ROZUMEM?


Artykuł jest próbą zastosowania niektórych myśli Bertranda Russella do oceny "racjonalności" polskiej sceny politycznej. Powstał lilka lat temu, ale (niestety) nic nie stracił na aktualności. Obawiamy się, że wprost przeciwnie - rozumne politykowanie zupełnie wyszło z mody - nikt już się nawet nie domaga, by politycy rozważali i rozwiązywali jakieś problemy, choć ostatnie raport OECD i Pew Research center wykazały po raz kolejny, że jakość demokracji, życia politycznego i życia w ogóle w Polsce jest bardzo niska. Naszym zdaniem nie będzie lepiej, dokąd nie dokona się w naszym kraju godny odnotowania postęp w sferze racjonalności. "Wzrost racjonalności" - bowiem - "teoretycznej i praktycznej jest warunkiem wszelkiego postępu i poprawy ludzkiego bytu”.

[ Przeczytaj artykuł ]

Bertrand Russell: Marzenia i fakty


Wiemy z codziennej obserwacji, że nasze życzenia wpływają na kształtowanie się naszych wierzeń, ale mylimy się na ogół co do charakteru tego wpływu. Przypuszczamy zazwyczaj, że większość naszych sądów opiera się na jakimś rozumowaniu, a pragnienie jest tylko przypadkową siłą, zakłócającą jego bieg. Antyteza tego twierdzenia byłaby bliższa prawdy: przeważająca część sądów kierujących naszym codziennym życiem jest po prostu ucieleśnieniem pragnień, skorygowanym tu i ówdzie w poszczególnych punktach za pomocą silnego zderzenia się z faktem. Człowiek jest w gruncie rzeczy marzycielem, który budzi się czasem na chwilę za sprawą jakiegoś szczególnie natrętnego elementu świata zewnętrznego, lecz szybko powraca do miłych rojeń, podsuwanych mu przez wyobraźnię.

[ Przeczytaj cały esej ]


Humanizm ewolucyjny - świat bez boga!


Sensowne i szczęśliwe życie możliwe jest tylko bez Boga, a już na pewno bez takiego Boga, jakiego narzucają nam kościoły i religie - twierdzi autor książki, Michael Schmidt-Salomon, najbardziej radykalny ateista i filozof niemiecki.
Salomon uważa za konieczne zerwanie ze ślepotą religijnej tradycji i uwolnienie się od moralności narzuconej w imieniu baśniowego stwórcy przez jego ziemskich rzeczników, dla umocnienia władzy i w interesie Kościoła katolickiego.

Humanizm ewolucyjny to książka pasjonująca dla każdego, kto odrzucił starożytne mity i wierzenia lub w nie powątpiewa i szuka własnego światopoglądu, sensu życia czy po prostu racjonalnego, wnikliwego i nowoczesnego rozumienia świata.

[ Dowiedz się więcej na stronie książki ]

[ lub zamów książkę emailem: humanizm@op.pl ]


CZY WŁADCY "IV RP" POWINNI STANĄĆ PRZED SĄDEM KARNYM I NA JAKIEJ PODSTAWIE? SĘDZIA JERZY STĘPIEŃ I ANDRZEJ DOMINICZAK


Rozmówcy omawiają naruszenia konstytucji i kodeksu karnego, jakich dopuściły się pisowskiego władze w pierwszym okresie swoich rządów. Czy faktycznie wypełniają one znamiona przetsępstw, o których mowa w kodeksie karnym? Zastanawiają się także, czy i jak wszccąć postępowanie karne przeciw władzom, gdy prokuratura jest w och ręku. Czy kirwonictwo powolanych przez PiS władz państowoych powinno ponieść odpowiedzialność karną?

ANDRZEJ LIPIŃSKI: CITTA VATICANA Najkrórsze, pełne pasji, ale słuszne i sprawiedliwe potępienie katolizyzmu


W jakim stopniu religia i Kościół decydują o naszym życiu? Na ile uwolniliśmy nasze wyobrażenia na temat porządku społecznego, rodziny i związków partnerskich od wartości narzucanych nam przez całe stulecia przez Watykan? Czy w ogóle chcemy się od nich uwolnić? Jaki jest nasz obraz rodziny 2015 roku? Jak w zglobalizowanym świecie nadać nowego znaczenia takim pojęciom jak pochodzenie, ojczyzna czy dom rodzinny? Jakie związki kształtują naszą osobowość? Jaki jest współczesny mężczyzna, jaka jest dzisiejsza kobieta?


[ Przeczytaj cały tekst i obejrzyj fragment sztuki j ]

DEMOKRACJA W RYNSZTOKU. O BRUTALIZACJI JĘZYKA POLITYCZNEGO W POLSCE

Andrzej Dominiczak w rozmowie z filozofami: Haliną Postek, Justyną Smoleń Starowieyską i Dariuszem Przychodą


Dla rządzącej Polską formacji opozycja demokratyczna i jej sympatycy to „ludzie gorszego sortu, komuniści i złodzieje”. Dla opozycji rządzący to „faszyści i katole”. Czy mamy prawo obrażać się wzajemnie?! A może któraś ze stron ma rację? Może oni - jak zdaje się sugerować gospodarz rozmowy - to naprawdę faszyści i katole?! Czy jednak, choćby była to prawda, nie powinniśmy unikać obraźliwych oskarżeń w trosce o jakość życia publicznego?! Dyskusja jest ożywiona, ale nie prowadzi do zgodnej konkluzji; tym bardziej ciekawi jesteśmy Waszej opinii!.

ZYGMUNT BAUMAN: TRUMP: A QUICK FIX FOR EXISTENTIAL ANXIETY


Zapraszamy do lektury bodaj ostatniego wywiadu ze zmarłym kilka dni temu Zygmuntem Baumanem. Na ogół sceptycznie odnosimy się do Baumanowskiej ponoweczesności i bardziej szczegółowych analiz wspólczesnego świata, ale wyrażone w tym wywiadzie poglądy na temat roli, jaką w narastającej fali barbarzyńskich populizmów odgrywa niepewność, lęk i brak poczucia nezpieczeństwa są nam bardzo bliskie. Za jakiś czas zamieścimy tłumaczenie tekstu - tymczasem zapraszamy do lektury wywiadu w wersji oryginalnej. Uczcie się jezyków!


[ Przeczytaj artykuł ]

OBYWATELSKI TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

List otwarty do organizacji i środowisk prawniczych


Wśród zwolenników demokratycznego państwa prawa panuje powszechna zgoda co do tego, że sprawujące obecnie władzę w Polsce rządy Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie dopuściły się naruszenia przepisów Konstytucji i podstawowych norm demokratycznego państwa prawa. W ostatnich tygodniach ta bezprawna i arbitralna polityka doprowadziła do faktycznej likwidacji Trybunału Konstytucyjnego jako organu niezależnego od władzy ustawodawczej i wykonawczej, co oznacza nie tylko naruszenie fundamentalnej dla państwa prawa zasady trójpodziału władz, ale i faktyczne zawieszenie Konstytucji, poza sprawami rozpatrywanymi przez sądy powszechne.


[ Przeczytaj cały list ]

GABE BULLARD: TRACIMY WIARĘ!


Najnowsza religia nr 1 na świecie to brak religii. Coraz więcej osób uważa się za ateistów, agnostyków, albo bezwyznaniowców, co potencjalnie niesie za sobą zmiany na poziomie światowym. Świeckość przybiera na sile, a ateiści i agnostycy powiększają swoje szeregI.


[ Przeczytaj cały artykuł ]

BERTRAND RUSSELL: WŁADZA DUCHOWNA


Dla organizacji o celach idealnych, które usprawiedliwiają miłość do władzy, sława cnót wyższych jest niebezpieczna, w dłuższym zaś czasie jej następstwem jest jedynie przewaga w pozbawionej skrupułów bezwzględności. Kościół głosił wzgardę dla rzeczy tego świata, co nie przeszkadzało mu zdobyć zwierzchnictwa nad królami. Zakonnicy składali śluby ubóstwa, co zrobiło na wszystkich takie wrażenie, że i tak już niezwykle bogactwa Kościoła się zwiększyły. Św. Franciszek, głosząc braterską miłość, wzbudził entuzjazm niezbędny do zwycięskiego prowadzenia długiej i okrutnej wojny. W końcu, w epoce renesansu Kościół zatracił wszystkie swe moralne cele, którym zawdzięczał bogactwo i władzę, dlatego szok reformacji okazał się niezbędny, by doprowadzić do jego odnowienia. Wszystko to jest nieuchronne, gdy najwyższą cnotę wykorzystuje się jako środek do zdobycia przez jakąś organizację tyrańskiej władzy. Polecamy!


[ Przeczytaj cały artykuł ]

BARABRA STANOSZ: O POSTĘPIE, EDUKACJI I WOLNOŚCI SŁOWA


Odnoszę wrażenie, że słowo "postęp" znalazło się w ostatnich latach (razem z kilkunastoma innymi słowami) na indeksie towarzyskim. Nie wypada używać go w salonie inaczej niż w cudzysłowie, w kontekście "tak zwany postęp" lub z intencją przygany. Zdarzyło mi się nawet usłyszeć opinię, że filozofia ma tę przewagę nad nauką, iż nie ma w niej postępu.

[ Przeczytaj cały artykuł ]

ANDRZEJ DOMINICZAK: ŚWIĘTA OD CIEMNOŚCI - POŚMIERTNA KARIERA MATKI TERESY Z KALKUTY


Niedawna kanonizacja albańskiej zakonnicZQP6ny_FTCMy zwanej "szafarką miłosierdzia", ale i "aniołem z piekieł", kobiety, która uważała, że "cierpienie biedaka jest piękne", potwierdza aktualność starej prawdy: kariery fabrykowanych przez media bohaterów masowej wyobraźni nie załamują się wraz z ich śmiercią fizyczną. Legendy żyją własnym życiem, odporne na choroby i wszelką krytykę, milionom ludzi bowiem, którym życie nie pozwoliło dorosnąć, bardziej potrzebne są wzruszające baśnie niż banalna prawda.

[ Przeczytaj cały artykuł ]

BERTRAND RUSSELL: CO MOŻEMY UCZYNIĆ


Co możemy uczynić dla świata, póki żyjemy? Wielu ludzi chciałoby pracować dla dobra ludzkości; opadają im jednak ręce, gdyż możliwości ich wydają się nieskończenie małe. Ogarnia ich rozpacz. Ci właśnie, których namiętności są najsilniejsze, najboleśniej odczuwają swą niemoc i beznadziejność życia i ulegają najprędzej ruinie duchowej.

[ Przeczytaj cały esej ]

OŚWIADCZENIE KOMISARZA PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY


Towarzystwo Humanistyczne otrzymało z biura Komisarza Praw Człowieka Rady Europy oświadczenie w sprawie przyjętego wczoraj przez sejm projektu mowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Z oświadczenia dowiadujemy się m.in. że Komisarz wezwał senat, by ten "zapobiegł przekształceniu projektu w obowiązujące prawo i zagwarantował przestrzeganie rządów prawa w Polsce.

A oto tekst oświadczenia: “I am very concerned at the adoption by the Polish Sejm of a bill on the Constitutional Tribunal yesterday because it poses a serious threat to the rule of law.

[ Przeczytaj całe oświadczenie ]JAN WOLEŃSKI: HUMANIZM I RACJONALIZM


Zamieszczamy ten tekst wystąpienia prof. Woleńskiego z jednej z konferencji huamnistycznych, choć autor zawarł w nim kilku bezpodstawnych uwag krytycznych na temat tzw. humanizmu świeckiego, nie mając na ten temat dostatecznej wiedzy. To jednak tylko mała część wartościowego skądinąd wystąpienia, a nieporozumienia wyjaśniamy w krótkim komentarzu pod waściwym tekstem.

[ Przeczytaj artykuł ]

POPIOŁY JEGO NABITO W DZIAŁO I KU TATARII WYSTRZELONO - SPRAWA ŁYSZCZYŃSKIEGO

( Relacja naocznego świadka - tekst źródłowy)


Z okazji kolejnych "Dni ateizmu" zapraszamy do przeczytania relacji naocznego świadka z procesu Kazimierza Łyszczyńskiego w 1689 roku. To tekst ciekawy między innymi dlatego, że odsłania "ludzki wymiar" tych tragicznych wydarzeń. Uderzyła nas przede wszystkim bezwzględność sędziego, Jana III Sobieskiego, zwanego "obrońcą wiary", który wydał okrutny wyrok, choć walczący o życie Łyszczyński odrzucił ateizm i dowodził swojego przywiązania do chrześcijańskiej wiary.

[ Przeczytaj artykuł ]

Zachęcamy także do przeczytania oryginalnego tekstu wyroku wydanego na Łyszczyńskiego 28 lutego 1689 roku.

[ Przeczytaj artykuł ]

LESZEK KOŁAKOWSKI: O WŁADZY


Możemy zatem - i powinniśmy - organy władzy politycznej podejrzliwie traktować, sprawdzać jak najwięcej i w razie potrzeby na nie zawsze narzekać (a potrzeba jest prawie zawsze), nie powinniśmy jednak narzekać na samo istnienie, samą obecność władzy, chyba że wymyślimy inny świat, czego już wielu próbowało, ale nikt z powodzeniem.

Polecamy ten elegancki esej jako pierwszy z artykułów o władzy, które zamierzamy opublikować, ostatnie wydarzenia pokazują bowiem, że w polskiej kulturze politycznej brakuje krytycznej refleksji na władzą i jej wymiarami: etycznym, psychologicznym i społecznym.

[ Przeczytaj artykuł ]

PAUL KURTZ: NOWE OŚWIECENIE


Zmarły kilka lat temu Paul Kurtz był filozofem i jedną z najważniejszych postaci światowego ateizmu humanistycznego. Był również wizjonrerem i naszym przyjecielem. Wzywał do przwrócenia idei Oświecenia do życia w nowej postaci, udoskonalonej i dostosowanej do naszych czasów. W tym artykule wyjaśnia, co rozumie przez "nowe oświecenie" i dlaczego powinniśmy je inspirować.

[ Przeczytaj artykuł ]

ANDRZEJ DOMINICZAKI: WOLNE SZKOŁY: OD DEMOKRACJI UTOPIJNEJ DO DELIBERATWNEJ
(Nowa propozycja rozwiązania problemy religii w szkole)


Zachęcamy do lektury artykułu omawiajcego krótko historię demokratyzacji szkolnictwa i proponującego zastosowanie metody deliberatywnej do rozwiązania problemu obecności religii w szkołach. Nauczycieli i uczniów, którzy zainteresują się proponowaną w drugiej części artykułu metodę, prosimy o kontakt emailowy na adres: humanizm@op.pl

[ Przeczytaj artykuł ]

MARIAN PRZEŁĘCKI: BÓG ATEISTÓW


"Akceptacja przekonań, za którymi nie przemawiają dostateczne racje uzasadniające, wydaje sic czymś niegodnym istoty rozumnej" - zauważa prof. Przełęcki w artykule, który proponujemy dzisiaj naszym czytalnikom. To piękny - na szczeście nie pierwszy i nie ostatni - dowód istnienia myślących, refleksyjnych, wnikliwych i niekonwencjonalnych ateistów. Profesor Przełęcki był wybitnym filozofem i wspaniałem człowiekiem, a nie hałaśliwym ideologiem, więc nie był częstym gościem w mediach i nie jest szeroko znany. Polecamy w związku tym krótką notę biograficzną o autorze [tutaj ].

[ Przeczytaj artykuł ]

ANDRZEJ DOMINICZAK: SĄDY ZA POGLĄDY?


Polecamy naszym czytelnikom felieton krytycznie oceniający ateistów i antyklerykałów skarżących w sądach (zwłaszcza karnych, ale również cywilnych) księży (lub kogokolwiek) za poglądy, bez wględu na to, jak bardzo są nonsensowne lub niestosowne. Sądowne karanie za poglądy lub zmuszanie do ich odwoływania to zdaniem autora cenzura represyjna - praktyka stosowana przez rządy i instytucje autorytarne, takie jak Kościół katolicki. Zapraszamy do dyskusji.

[ Przeczytaj artykuł ]

JÓZEF ŻURAW: TADEUSZ KOŚCIUSZKO - MYŚLICIEL EPOKI POLSKIEGO OŚWIECENIA


Zapraszamny do lektury drugiego już artykułu o Tadeuszu Kościuszce i jego radykalnych, postępowych poglądach - bliskich ateizmowi i takim humanistycznym wartościom jak wolność, równość i sprawiedliwość dla wszystkich.

[ Przeczytaj artykuł ]

KATARZYNA GUCZALSKA: CZY ZWIERZĘTA IDĄ DO NIEBA? PRAWA ZWIERZĄT KONTRA TERLIKOWSKI


W naszych artykułach na ogół nie zarzucamy nikomu, że jego poglądy i wypowiedzi sprzeczne są z zapisami w Biblii, bo nie ma to dla nas znaczenia. Tym razem jednak, w ostrej polemice z Terlikowskim, wykazywanie temu świątobliwemu mężowi "niebiblijności" jego poglądów wydaje się jak najbardziej uzasadnione, toteż robimy wyjątek. Zachęcamy do przeczytania tego erudycyjnego, a jednocześnie bardzo emocjonalmego artykułu o prawach zwierząt i głupocie ludzi - niektórych ludzi. Nie jestesmy humanistycznymi fundamentalistami :)

[ Przeczytaj artykuł ]

NAJLEPSZA WIADOMOŚĆ OSTATNICH LAT


Z książki wybitnego neurobiologa, psychiatry i filozofa, Manfreda Spitzera, pod tytułem "Cyfrowa demencja" dowiadujemy się między innymi, że: "używanie mózgu prowadzi do rozrostu tych jego ośrodków, które są odpowiedzialne za poszczególne funkcje. Pewien bardzo istotny aspekt w funkcjonowaniu naszego mózgu przypomina zatem pracę mięśnia: kiedy go używamy, jego objętość rośnie; gdy tego nie robimy, mózg marnieje". Czy może być lepsza wiadomość?

[ Przeczytaj całą notatkę ]

GRETA CHRISTINA: CZY MOŻEMY RACJONALNIE ZAAKCEPTOWAĆ NASZĄ NIERACJONALNOŚĆ?


Oto racjonalistyczny dylemat: z jednej strony, jako racjonaliści, staramy się być tak racjonalni, jak to tylko możliwe, z drugiej zaś, (jako racjonaliści), staramy się zaakceptować rzeczywistość najpełniej, jak potrafimy. A rzeczywistość jest taka, że nasze mózgi nie są racjonalne. Panuje w nich nieopisany bałagan, są pełne dziwacznych poglądów, tyleż sprytnych, co fałszywych rozwiązań i milionów innych błędów poznawczych, które powstały z dobrych, ewolucyjnych powodów, ale nie przekładają się na porządne myślenie.

[ Przeczytaj artykuł ]

EL SZADDAJ: JEŚLI NIE POSŁUCHASZ GŁOSU PANA!
(Najśmieśniejszy tekst w historii ludzkości)


Po odkrywczym, ale niełatwym w lekturze artykule o sprzeczności teorii boga z teorią funkcji falowej wszechświata, proponujemy coś lżejszego. Autor tekstu - w Polsce słabo znany El Szaddaj (zwany miłosiernym) - informuje rzeczowo, co spotka każdego, kto nie posłucha głosu Pana. Warto wiedzieć!

[ Przeczytaj artykuł ]

QUENTIN SMITH: ATEIZM I TEORIA WIELKIEGO WYBUCHU
Dlaczego teistyczna koncepcja stworzenia świata jest sprzeczna z nauką?!


Od połowy lat 60. XX wieku teoria Wielkiego Wybuchu wprawia w euforię naukowo obytych teistów. Wierzą oni, że najlepszym naukowym dowodem na istnienie Boga jest dowód na to, że wszechświat zaczął istnieć w wyniku wybuchu, który nastąpił około 15 miliardów lat temu. Teiści uważają za oczywiste, iż wszechświat nie mógł powstać bez przyczyny, a przyczyną tą jest Bóg. Teoria ta zasadza się na założeniu, że cokolwiek istnieje, ma swoją przyczynę.

[ Przeczytaj artykuł ]


KATARZYNA GUCZALSKA: PEDOFILIA I PRAWO BOSKIE


Zachęcamy do przeczytania ciekawego artykułu na temat pedofilii w kościele katolickim. Autorka nie ogranicza się do słów oburzenia i innych "wykrzykników" spotykanych w prasie popularnej. W swojej analizie wykazuje między innymi, że prowadzona przez kościół polityka "przymykania oczu" na nadużycia seksualne kleru wobec dzieci sprzeczna jest z przekazem ewangelicznym.

[ Przeczytaj artykuł ]


STANISŁAW LEM: WIARA I WIEDZA


Ciekawy felieton słynnego pisarza i ateisty. Artykuł jest ponadczasowy, ale ostanio, w związku ze zbrodniami islamistów w Iraku i Syrii, stał się znowu bardziej aktualny.

[ Przeczytaj artykuł ]


PETER SINGER: CZY POWINNIŚMY PROWADZIĆ BADANIA NA TEMAT RASY I INTELIGENCJI?


Coraz bardziej niepokoi nas lekceważenie lub wręcz wrogość wobec wolności myśli, słowa i badań naukowych, jaką okazują w Polsce niemal wszyscy: wierzący i niewierzący. Tego artykułu Petera Singera na przykład nie dopuściła na swoje łamy redakcja "Bez dogmatu" - niegdyś pisma nie tylko ateistycznego, ale rownież racjonalistycznego i przyjaznego m.in. wolności badań naukowych. Jeden z radykalnie lewicowych członków redakcji nazwał nawet Singera faszystą. Przypomnijmy, że autor jest wybitnym etykiem i liberalno-lewicowym ateistą. Jest się nad czym zastanowić! W swojej niechęci do wolności skrajnie zideologizowana postmodernistyczna lewica coraz czesciej przypomina pseudolewicę z czasów tzw. realnego socjalizmu. Obawiam się, że cenzura, jaką by wprowadzili, gdyby objęli władzę, byłaby pod wieloma względami bardziej surowa niż w czasach Gierka i Jaruzelskiego.

[ Przeczytaj artykuł ]

PROF. BARBARA STANOSZ NIE ŻYJE


7 czerwca 2014 r. zmarła prof. Barbara Stanosz - wybitna filozof i logik, ateistka i humanistka - nasz przyjaciel. Barbara nie bała się śmierci, ale my od kilku miesięcy baliśmy się, że wkrótce od nas odejdzie. Będziemy o niej pamiętać i jeszcze bardziej niż dotąd starać się, by jej myśli i poglądy nie poszły w zapomnienie.

BARBARA STANOSZ: WOLNOŚĆ OD ROZUMU

Prawo do żywienia nierozumnych przekonań jest w naszej kulturze tradycyjnie respektowane. Nikt nikomu nie zabrania przyjmowania fałszywych lub bezpodstawnych założeń ani wyprowadzania z czegokolwiek wniosków w sposób nie skrępowany żadną logiką, z Arystotelesową włącznie.

[ Przeczytaj artykuł ]

DEMOKRACJA KONFESYJNA: ROZMOWA Z BARBARĄ STANOSZ

O kościele, religii i demokracji liberalnej prof. Stanosz rozmawia z Andrzejem Dominiczakiem.

[ Przeczytaj artykuł ]

ANDRZEJ DOMINICZAK: BIEDNI DO ZBAWIENIA POTRZEBNI

Jan Paweł II troszczył się o biedaków, nie traktował ich jednak jak ludzi, lecz jak narzędzie zbawienia, a państwo opiekuńcze - jedyną skuteczną metodę walki z biedą - uważał za zło samo w sobie i zagrożenie dla katolickiego imperium charytatywnego.

[ Przeczytaj artykuł ]

RAFAŁ PISERA: SZKOŁY UMIERANIA
(rozmowa z Andrzejem Dominiczakiem)


Ateiści w Polsce to w większości ludzie czynu - działacze społeczno-polityczni. Ateizm jednak, a zwłaszcza jego humanistyczna odmiana, to nie tylko aktywizm - to również pewna kultura i filozofia: naturalistyczna filozofia przyrody i szeroko rozumiana filozofia egzystencji. Rozmowa, która ukazała się w tygodniku Wprost w lipcu 2013 roku w lekkiej, dziennikarskiej formie, dotyka jednego z podstawoych problemów człowieka: śmierci i lęku przed śmiercią.

[ Przeczytaj artykuł ]

HALINA POSTEK: ERNESTYNA POTOWSKA ROSE - PIERWSZA HUMANISTKA
(ATEISTKA, FEMINISTKA, ABOLICJONISTKA)


Ernestyna Potowska Rose to z pewnością jedna z najwybitniejszych Polek i Żydówek w historii. Bodaj nikt pochodzący z Polski - ani Pułaski, ani Kościuszko - nie wpłynął tak znacząco na poprawę sytuacji kobiet, Afroamerykanów i innych dyskryminowanych grup spolecznych w USA i kilku innych krajach. Bodaj żadna kobieta przed nią nie pisała tak mądrze i dzielnie w obronie ateizmu, choć w ówczesnej Ameryce uważano, że kobieta ateistka jest gorsza od prostytutki. Wszyscy powinniśmy poznać historię jej życia, jej poglądy i dokonania.

[ Przeczytaj artykuł ]

ANDRZEJ DOMINICZAK: RANIĆ SŁOWAMI - NIE ZA SŁOWA (ROZMOWA Z SALMANEM RUSHDIEM)


Zwolennikom ścigania za poglądy polecamy tę "rozmowę" ze słynnym pisarzem prześladowanym przez islamistów za rzekomą obrazę religii w głośnej powieści pt. "Szatańskie wersety". Zachęcamy także do przeczytania umieszczonego niżej artykułu słynnego etyka Petera Singera pt. "Prawo do wyśmiewania religii i zaprzeczania holokaustowi".

[ Przeczytaj artykuł ]

ANDRZEJ DOMINICZAK: SEKULARYZACJA CZY KLERYKALIZACJA?


Prowadzone w ostatnich latach badania nad religijnością Polaków ujawniają dwa współwystępujące, choć pewnej mierze sprzeczne ze sobą procesy. Z jednej strony niespiesznie, ale konsekwentnie postępuje sekularyzacja: słabnie wiara i kurczy się uczestnictwo w praktykach religijnych, z drugiej zaś rośnie poparcie dla polityki Kościoła katolickiego i takich jego flagowych łupów politycznych, jak zakaz przerywania ciąży, obecność krzyża w sejmie lub odmowa legalizacji związków partnerskich.

[ Przeczytaj artykuł ]

STEWART ELLIOT GUTHRIE: DLACZEGO ISTNIEJE RELIGIA?


Polecamy artykuł prezentujący najciekawszą naszym zdaniem koncepcję wyjaśniającą powstanie i trwanie religii na gruncie psychologii ewolcyjnej.

[ Przeczytaj artykuł ]

IMMANUEL KANT: CO TO JEST OŚWIECENIE


Przypominamy klasyczny artykuł Kanta na temat Oświecenia. To lektura obowiązkowa każdego myślacego ateisty, humanisty i racjonalisty!

Zainteresowanym przypominamy, że tekst powstał w 1784 roku, gdy w Europie żywa była pamięć wojen religijnych, w wyniku których w w niektórych krajach Rzeszy śmierć poniosło nawet 50 proc. ludności. Trudno się dziwić, że wyżej niż dzisiaj ceniono wówczas posłuszeństwo wobec władzy jako gwaranta pokoju społecznego. Poza tym jednak tekst - zwłaszcza w Polsce - niewiele stracił na aktualności.

[ Przeczytaj artykuł ]

STEFAN ZGLICZYŃSKI: KTO JEST ŻYDEM? (fragment książki)


Zapraszamy do lektury krótkiego fragmentu nowej książki Stefana Zgliczyńskiego pt. "Jak Polacy Niemcom Żydów mordować pomagali". Mamy nadzieję, że zamieszczony fragment zachęci naszych gości do zamówienia całej książki, co można uczynić kilkając na link w lewej kolumnie naszej strony

[ Przeczytaj artykuł ]

KURT VONNEGUT: NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIEMIŁE


Kurt Vonnegut - nasz ulubiony pisarz - był wolnomyślicielem i humanistą. Pod koniec życia pełnił nawet funkcję honorowego prezesa Amerykańskiego Towarzystwa Humanistycznego. Jego ateizm i humanizm, jak wszystko, co mówił i pisał, nie były wolne od prowokacji, paradoksów i autoironicznego dystansu. Nie raz naruszał normy ateistycznej poprawności, podkreślając np. swoją atencję dla Jezusa jako nauczyciela moralnego. Z wielu powowdów nie podzielamy tej atencji, jednak u Vonneguta nawet słowa przypisywane Jezusowi nabierają humanistycznego sensu i wiarygodności. Tych, którzy Vonneguta znają, nawer nie wypada zachęcać do lektury. To zbyt oczywiste! Tym, którzy go nie czytali, obiecjemy bardzo smaczne danie, jeśli nie razi ich łączenie głębokiej i zaangażowanej refleksji z ironicznym i gorzkim poczuciem homru.

Przeczytaj artykuł

BERTRAND RUSSELL: MARZENIA I FAKTY


Jeszcze jeden błyskotliwy artykuł naszego ulubionego filozofa. Nie ze wszystkim się tym razem zgadzamy, ale to jeszcze nie powód, żeby tekstu - dla jego wielu zalet - nie opublikować. Polecamy z przekonaniem.

Przeczytaj artykuł

PAUL BLOOM: JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM SOKRATESEM?


Lepiej być szczęśliwą świnią, czy nieszczęśliwym Sokratesem? Jak wybrać pomiędzy własnym szczęściem a innymi wartościami, takimi jak mądrość, moralność lub pobożność? Gdy na jednym ramieniu nosimy anioła, a na drugim diabła, – kogo powinniśmy słuchać?

Przeczytaj artykuł

ANDRZEJ DOMINICZAK: STOPA PIELGRZYMA


Z okazji zakończenia sezonu pielgrzymkowego polecamy artykuł ważny dla miłośników długich wędrówek wszelkiego rodzaju :)

Przeczytaj artykuł

JIM UNDERDOWN: BOZON HIGGSA - CZĄSTKA BEZBOŻNA


Wielu naszych czytelników wzdraga się zapewne, czytając doniesienia o odkryciu tzw. boskiej cząstki (god particle). Nazwa ta nie ma żadnej wartości opisowej, nie ma nic wspólnego z tym, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, a człowiek, który ją wymyślił – Laureat Nagrody Nobla Leon Lederman – tak naprawdę użył określenia „cholerna cząstka” (goddam particLe), poirytowany jej nieuchwytnością. Dodajmy jeszcze, że „tytułowy Peter Higgs” jest ateistą, jak większość wybitnych naukowców.

Przeczytaj artykuł

BART D. HERMAN: KOBIETY I TEKST PISMA


Debata dotycząca roli kobiet w Kościele nie miała może szczególnie doniosłego znaczenia w procesie przekazu tekstów Nowego Testamentu, ale mimo to stała się przyczyną zmiany treści kilku ciekawych i ważnych fragmentów. Aby zrozumieć ten rodzaj przeinaczeń, trzeba jednak wpierw poznać naturę samej kontrowersji . Polecamy rozdział z książki "Przeinaczanie Jezusa - Kto i dlaczego zmieniał Biblię", (wydawnictwo CiS).

Przeczytaj artykuł

BERTRAND RUSSELL: CZY LUDZIE MOGĄ RZĄDZIĆ SIĘ ROZUMEM?


Parafrazując pogląd Russella na temat altruistycznej moralności, możemy powiedzieć, że głoszenie racjonalności jest bezsensowne, ponieważ przemawia jedynie do tych, którzy mają już racjonalistyczne skłonności. Autor ma jednak w tej sprawie inne zdanie. "Głoszenie racjonalności" - powiada - jest cokolwiek inną rzeczą, ponieważ racjonalność pomaga nam na ogół zdać sobie sprawę z naszych własnych pragnień, jakimikolwiek by one być mogły". Mamy nadzieję, że nasz ulubiony filozof nie myli się w tej sprawie i zapraszamy do do lektury. Esej jest piękny i ważny, szczególnie dla tych, którzy uważają się za racjonalistów. Powinni wiedzieć, że "człowiek rządzi się rozumem w tym stopniu, w jakim jego inteligencja przenika i kontroluje jego pragnienia".

Przeczytaj artykuł

MICHAEL SCHMIDT-SOLOMON: KANT OBIECAŁ WIECZNY POKÓJ - MIELIŚMY AUSCHWITZ.
Problem podzielonego oświecenia


Zapraszamy do lektury wybranego rozdziału z reklamowanej obok ksiązki pt. "HUMANIZM EWOLUCYJNY". Autor rozprawia się w nim z "modnymi ideologiami, dla których zwalczanie oświecenia stało się myślą przewodnią", zwłaszcza zaś z tymi, które oświeceniu przypisują odpowiedzialność za totalitarne reżimy XX wieku. To tekst szczególnie ważny w Polsce, gdzie wciąż silne są wpływy starych (romantycznych) i nowszych (posmodernistycznych) uprzedzeń wobec oświeceniowej tradycji.

Przeczytaj artykuł

POROZUMIENIE Z SLD - WSPÓLNY PROJEKT ZMIANY ART. 196 ZŁOŻONY W SEJMIE


20 marca w Sejmie odbyła się wspólna konferencja prasowa SLD i naszego stowarzyszenia poświęcona prezentacji naszego projektu zmiany art. 196 kk, dotyczącego obrazy uczuć religijnych, oraz proponowanej przez SLD zmiany przepisów o tzw. mowie nienawiści. Zainteresowanych zapraszamy do lektury naszego projektu: kliknij tutaj oraz pełnego projektu złożonego przez SLD w Sejmie: kliknij tutaj.

Zachęcamy też do przeczytania ciekawego omówienia obu projektów, które ukazało się w tygodniku NIE z 16 marca pt.
NIE SIKAĆ NA OŁTARZ, NIE BIĆ PEDAŁA. Autorką artykułu jest Agnieszka Wołk-Łaniewska.

Przeczytaj artykuł

BERTRAND RUSSELL: CZY RELIGIA WNIOSŁA POŻYTECZNY WKŁAD DO CYWILIZACJI?


Esej Russella to z pewnością jeden z najlepszych tekstów ateistycznych w historii. Lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą więcej rozumieć i kompetentnie wypowiadać się na temat religii i irreligii. To obowiązek, ale i przyjemność dla każdego, kto używa inteligencji podczas lektury. Zamieszczamy gruntownie (!!!) poprawione tłumaczenie, które znaleźliśmy w sieci. Nad tekstem będziemy dalej pracować, bo jak rzadko który zasługuje na staranne spolszczenie. Prosimy czytelników o uwagi redakcyjne i korektorskie.

Przeczytaj artykuł

BOHDAN CHWEDEŃCZUK: ZNIKAJĄCY MIT. ROZWAŻANIA O NARODZIE


Nie wszyscy zgadzamy się z główną tezą tego eseju, w myśl której "naród jest fikcją", jednak naszym celem nie jest krzewienie konkretnych poglądów na temat narodu ani na jakikolwiek inny temat, lecz zachęta do myślenia, a do tego celu "Znikający mit" nadaje się znakomicie. Z satysfakcją udostępniamy naszym czytelnikom kolejny, świetny artykuł tego filozofa.

Przeczytaj artykuł

RYSZARD PARADOWSKI: KONSTYTUCYJNE ASPEKTY POLSKIEGO ANTYDEMOKRATYZMU


Tradycja antydemokratyzmu polskiego jest co najmniej równie silna, jak tradycja polskiej demokracji. Polski dzień dzisiejszy zdaje się tę antydemokratyczną tradycję podtrzymywać, wbrew pozorom, w stopniu jeszcze większym niż tradycję demokracji. (...)

Przeczytaj artykuł

SUSAN GEORGE: NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE SZKODZĄ WSZYSTKIM


Polecamy fragment reklamowanej obok książki. W podrozdziale tym autorka skupia sie na omówieniu zgubnych skutków głębokich nierówności społecznych i zbawiennych skutków umacniania kultury i polityki egalitaruzmu. Bardzo ciekawe!

Przeczytaj artykuł

DALAJLAMA WZYWA ŚWIAT DO PRZYJĘCIA ETYKI ŚWIECKIEJ


Nie jesteśmy buddystami, a niektóre zasady i treści doktryny tej religii oceniamy bardzo krytycznie. Jednak zawarty w ostatniej książce Dalajalamy apel, w którym ten lamaistyczny przywódca duchowy za przeżytek uznaje systemy etyczne oparte na religiach i wzywa świat do przyjęcia etyki świeckiej jest z pewnością godny uwagi.

Przeczytaj fragment książki

USA: KAPELANI PROWADZĄ SZKOLENIA Z ZAKRESU ETYKI WOJNY NUKLEARNEJ


Amerykańskie Wojska Lotnicze organizują dla swoich oficerów obowiązkowe szkolenia z zakresu Etyki Wojny Nuklearnej. Prowadzone przez kapelanów wojskowych zajęcia czerpią głównie z tradycji chrześcijańskiej. Omawia się m.in. teorię wojny sprawiedliwej św. Augustyna, a w pokazywanej podczas kursu prezentacji, Chrystusa nazywa się "potężnym wojownikiem", który wierzył, że "wojna jest sprawiedliwa".

Przeczytaj całą notatkę

BOHDAN CHWEDEŃCZUK: MORALNOŚĆ I RELIGIA


Piękny, klasyczny wręcz przykład wypowiedzi z dziedziny filozofii ateistycznej i analitycznej. Artykuł dla każdego, kto nie boi sie myśleć.

Przeczytaj artykuł

BARBARA STANOSZ: INTELEKTUALIŚCI I POLITYCY


Ten znakomity artykuł prof. Barbary Stanosz powstał kilka lat temu, ale (jak to bywa z dziełami wybitnymi) nic nie stracił na aktualności. Polecamy z przekonaniem!

Przeczytaj artykuł

ALAN HARRINGTON

WITAJ PSYCHOPATO!


Intrygujący esej poświęcony psychopatycznej kulturze i psychopatom, którzy robią kariery w biznesie i polityce, przede wszystkim dlatego, że są bezwględni, manipulacyjni i nielojalni - że nie mają sumienia. Tego typu kariery to znak czasów, w jakich żyjemy, ale w Polsce również świadectwo niskiej kultury psychologicznej, która sprawa, że niewiele osób dostrzega problem i związane z nim zagrożenia. Wkrótce w tym miejscu zamieścimy nasz komentarz do tekstu.

Przeczytaj artykuł

TADEUSZ ROMANOWICZ: KOŚCIUSZKO JAKO OŚWIECENIOWY HUMANISTA


Polecamy arcyciekawy artykuł o Tadeuszu Kościuszce, jakiego nie znamy: wnikliwym myślicielu, wrogu niewolnictwa, krytyku religii i człowieku wrażliwym na wszelką niesprawiedliwość.[ Przeczytaj artykuł ]

BERTRAND RUSSELL: POSKRAMIANIE WŁADZY: PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Gorąco polecamy niewielki fragment książki Bertranda Rusella pt. "Władza - nowa analiza społeczna". Tekst jest genialny! Ukazał się w 1938 roku, ale nic nie stracił na aktualności, zwłaszcza w Polsce, gdzie w praktyce nie istnieje psychologia polityczna, dająca wgląd w naturę naszych zachowań i wyborów politycznych.

Przeczytaj artykuł

Jaki ateizm? Jaki antyklerykalizm?

Dwa głosy z debaty, którą Towarzystwo Humanistyczne zorganizowało wspólnie ze Stowarzyszeniem Ateistycznym. Uczestnicy dyskusji zastanawiali się, jakie cele szczegółowe i jakie formy działania powinny przyjąć organizacje i inne środowiska krytyczne wobec Kościoła i zinstytucjonalizowanej religii, ... żeby lekarstwo, jakie proponujemy, było bardziej skuteczne, ale także mniej szkodliwe niż choroba, którą chcemy uleczyć.
Jerzy Drewnowski
Adam Cioch

Bertrand Russell: Kościół i religia

Wnikliwy, wymagający uważnej lektury esej Bertranda Russella pochodzący z książki pt. "Przebudowa społeczna". Czytany w Polsce XXI wieku zdumiewa swoją aktualnością. Russell zastanawia się na przykład nad przyczynami upadku religii i rozpowszechnienia się wolnej myśli - nie tylko wśród przedstawicieli wykształconej mniejszości, ale także w szerokich, robotniczych masach. Szkic powstał tuż po wybuchu I wojny światowej, blisko sto lat temu!!! Jest o czym pomyśleć!

"SAPERE AUDE" W BEZ DOGMATU (lato/jesień 2009)


\
"SAPERE AUDE" W BEZ DOGMATU (wiosna 2009)
"SAPERE AUDE" W BEZ DOGMATU (lato/jesień 2008)
WARTOŚCI NIECHRZEŚCIJAŃSKIE

"SAPERE AUDE" W BEZ DOGMATU (wiosna 2008)

"SAPERE AUDE" W PRZEGLĄDZIE NUMER 3: KULTURA DEMOKRATYCZNA

"SAPERE AUDE" W BEZ DOGMATU NUMER 2: SZKODLIWOŚĆ RELIGII

"SAPERE AUDE" W PRZEGLĄDZIE NUMER 2: SZKODLIWOŚĆ RELIGII
"SAPERE AUDE" W PRZEGLĄDZIE NUMER 1: WOLNOŚĆ MYŚLI I WOLNOŚĆ SŁOWA

TOŻSAMOŚĆ


RODOWÓD

MYŚLI RÓŻNE

HUMANIZM I KULTURA POLITYCZNA
EUTANAZJA
CZYNY

Z PUNKTU WIDZENIA HUMANIZMU

(Wybor artykułow wybitnych filozofów i publicystów polskich)
INNE ARTYKUŁYPsycholodzy z University of British Columbia w Kanadzie wykazali, że samo patrzenie na "Myśliciela" Augusta Rodina może prowadzić do utraty wiary. Jeśli mimo wszystko chcesz obejrzeć lub pokazać komuś powiększony rysunek twarzy tej słynnej rzeźby,

[kliknij tutaj]


Jonathan Haidt
PRAWY UMYSŁ
Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka?


Wybitny amerykański psycholog społeczny Jonathan Haidt , autor książki "Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka? Opisuje pięć fundamentalnych wartości moralnych, które stanowią o podstawie naszych wyborów politycznych. W tym krótkim wystąpieniu potwierdza, że ocena wartości moralnych, którymi posługują się liberałowie i konserwatyści różnią się zarówno we własnej ocenie swojego postępowania, jak i swoich oponentów.
CZY WOLNO SIĘ ŚMIAĆ Z RELIGII?
(Racjonalista.tv)

O granicach wolności słowa Jacek Tabisz i Andrzej Dominiczak rozmawiają z Robertem Górskim z Kabaretu Moralnego Niepokoju.Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania rozmowy z jednym najlepszych autorów i aktorów kabaretowych ostanich lat. Kabaret Moralnego Niepokoju czasem żartuje z Koscioła i/lub religii, jednak nie są to żarty "grube" i nie zdarzają się często. Od Artura Górskiego dowiadujemy się, że przyczyną tego umiarkowania nie są obawy przed kościelnymi retorsjami, ale niechęć do ranienia kogokolwiek. Reakcja naszego rozmówcy na radykalne przykłady podawane przez Andrzeja Dominiczaka dowodzi jednak, że deklarowana delikatność nie oznacza wcale, iż zdaniem Górskiego nie wolno się śmiać z religii. Lubimy Kabaret Moralnego Niepokoju, choć nie podzielamy krytycznej opinii naszego rozmówcy na temat Kabaretu Starszych Panów :)


CZY ATEIŚCI MOGĄ SIĘ CZEGOŚ NAUCZYĆ OD RELIGII?

Halina Postek, Stanisław Obirek i Andrzej DominiczakPytamy po prostu z ciekawości - bie dlatego, że dopadł nas kryzys niewiary. Odpowiadają prof. Stanisław Obirek, który porzucił Kościół, lecz nadal czuje się chrześcijaninem i dr Halina Postek, której bliski jest liberalny judaizm, choć definiuje się jako agnostyczka. Andrzej Dominiczak i prof. Obirek z szacunkiem mówią o buddyzmie, choć Andrzej zastrzega, iż wiara w reinkarnację jest niemożliwa do pogodzenia z wartościami humanizmu. Nie chodzi tylko, a może nawet głownie o to, że wiara ta jest rownie nieusadaniona jak wiara w bopgów. Zapraszamy do wysłuchanie rozmowy. Matamatyka zamist religii????


Obirek, Malecki, Dominiczak

CZY ATEIZM JEST RELIGIĄ I KRYNICĄ WSZELKIEJ MĄROŚCI?

(RACJONALISTA.TV)

Zeczepny ton tytułowego pytania i wypowiadane w panelu krytyczne uwagi na temat częśći środwisk ateistycznych nie mają służyć osłabieniu ateizmu w Polsce. Wprost przeiwnie - chodzi o jego wzmocnienie, jeśli ateizm ma być wartościową i cenioną w szeokich kręgach spolecznych alternatywą dla religii. Ateizm prawdziwy to nie tylko odrzucenie wiary w boga; to odrzucenie teizmu we wszystkich jego aspektach, w tym - co może najważniejsze - religii jako zjawiska społeczno-politycznego wraz z jej autorytaryzmem i obsukratntyzmem; reiigii, która ceni przede wszystkim posłuszeństwo i cierpienie jako najpewniejsze drogi do tzw. zbawienia. Ateizm prawdziwy broni kultury, myślenia, obyczajów i i wartości wolnych od głownych wad religii; głosi i praktykuje wolność słowa i myśli, otwartośc i racjonalność, szeroko zakrojone prawa i wolności człowieka oraz ciekawoś inteleltualną jako jako najelpeszą alternatywę dla wiary religiojnej. Ateiści, którzy naprawdę zrywają z religią, nie mogą uchylać się od krytycznej autorefleksji i debaty o swojej mondycji i celach na przyszłość. Ateizm nieprzemyślany nie jest lepszy niż inne poglądy oparte na ślepej wierze i posłuszeństwie, a fundamentalna dla ateistów autonomia poznazcza i etyczna nie może istenieć bez otwartej i krytycznej debaty. Zapraszamy!


Łuków, Sadowski, Dominiczak

O GODNOŚCI W FILOZOFII, MEDIACH I POLITYCE

(RACJONALISTA.TV)

Do Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 1 września 2017 roku wpłynął pozew Waldemara Sadowskiego przeciw Telewizji Publicznej o naruszanie godności człowieka. Główna konstrukcja pozwu opiera się na założeniu, że telewizja publiczna kłamie i manipuluje informacjami, a to oznacza, że jako publiczne medium masowe, telewizja narusza godność obywateli, co jest czynem niedozwolonym w prawie polskim. Ze względu na wagę idei godności w kulturze i w prawie, mamy tu do czynienia z ciężkim naruszeniem norm prawnych i moralnych. Pozew Waldemara Sadowskiego staje się przyczynkiem do naszej dyskusji o godności nie tylko w wymiarze tego pozwu, ale ogólnie mediów, polityki i filozofii.


Ewa Siedlecka i Andrzej Dominiczak

MEDIA NA POLITYCZNEJ WOJNIE

(RACJONALISTA.TV)

Opozycyjne media liberalne bardzo krytycznie piszą o opozycyjnych partiach libertalnych. Wytykają im nieudolność, szydzą i ganią, najbardziej chyba za brak silnego, atrakcyjnego przywódcy. Czy media mają rację? Czy rzeczywiście chodzi o przywódcę? Andrzej Dominiczak zwraca uwagę, że PiS zyskał poparcie dzięki atrakcyjnemu dla wielu programowi, a nie dzięki przywódcy, ktory wprawdzie jest silny, ale nie atrakcyjny - nawet dla samych pisowców. No i czy media same wywiązują się dobrze ze swojej roli? Czy wystarczy ciągłe łajanie politycznej opozycji? A może media powinny isame nicjować debatę i inspirować nowe projekty polityczne? Może powinny wziąć większą niż dotąd odpowiedzialności za walkę o rządy prawa i kulturę demokartyczną w Polsce?


Stanisław Obirek, Andrzej Dominiczak

PIEKŁO ODWOŁANE

(RACJONALISTA.TV)

Genereał zakonu jezuitów ogłosił niedawno, że piekło to tylko symbol zła, że tak naprawdę nie istniee. Nasi rozmówcy przyjmują ten fakt z uznaniem, gdyż idea wiecznego potępienia i piekilenych mąk jest och zdaniem nie do przyjęcia, bez względu na to, czy potępieńcy smażą się w smole, czy cierpią z powdu nieobecności boga. W rozmowie pojawiają się wątki i postacie historyczne, a wśród nich Orygenes, który już w czasach wczesnochrześcijańskich uważał, że nie wolno straszyć ludzi potępieniem.


Stanisław Obirek, Andrzej Lipiński i Andrzej DominiczakDominiczak

DUCHOWOŚĆ ATEISTYCZNA

(RACJONALISTA.TV)

Andrzej Dominiczak uważa, że duchowość to współcześnie podświadome przypomnienie stanu w jakim byli zanurzeni ludzie pierwotni, nie mający narzędzi do zrozumienia zjawisk natury – stan lęku i urzeczenia, być może jeszcze pierwotniej podobny do tego, jaki żywią szympansy wygrażając burzy. Andrzej Lipiński, znany tłumacz literatury sekularystycznej i ateistycznej, śledzi w dziedzinie duchowości ateistycznej Sama Harrisa i Krishnamurtiego. Duchowość to tylko wewnętrzna i prywatna sprawa. Prof. Stanisław Obirek zabiera głos z punktu widzenia duchowości osoby wierzącej, jednak otwartej na dialog z ateistami i odrzucającej zdecydowanie roszczenia kleru kościoła katolickiego.


Andrzej Dominiczak

JAK SIĘ UWOLNIĆ OD RELIGII, ŻEBY BYŁO TAK JAK CHCEMY

(RACJONALISTA.TV)

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania prelekcji, w której prezes naszego stowarzyszenia zastanawia się, w jaki sposób uwolnić się od religii, żeby wolny od niej świat był bardziej racjonalny, przyjazny i etyczny. Okazuje się bowiem, że nie zawsze tak jest, co autor wykazuje na przykładach historycznych i współczesnych. Szczególnie ciekawy wydaje sie przykład Czech - kraju w którym przeważają ludzie niewierzący, a jednocześnie około 50 procent miszkanców korzysta z płatnych usług wróżek, astrologów, chiromantów i wszelkiej maści cudotwórców. Czesi to ateiści i jednocześnie najbardziej zabobonny naród w Europie!


Andrzej Dominiczak

WOLNOŚĆ I RACJONALNOŚĆ

(RACJONALISTA.TV)

Czy racjonalność jest dobrą drogą do wolności? Czym jest prawdziwy racjonalizm? Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby podjąć racjonalną decyzję? Nad tymi problemami zastanawia się szef naszego stowarzyszenia.

CZĘŚĆ ICZĘŚĆ IILena Michalik, Sasza Sliepakow, Andrzej Dominiczak

DLACZEGO ROSJANIE KOCHAJĄ PUTINA?

(RACJONALISTA.TV)

Na temat miłości Rosjan do Putina Andrzej rozmawia z rosyjską dziennikarką i z rosyjskim pisarzem. Aleksander broni Putina, powołując się na odrzucenie Rosji przez Zachód i na upadek z czasów Jelcyna. Jelena jest bardziej krytyczna, ale umiejętnie tłumaczy dlaczego Putin działa na Rosjan. Pojawiają się przykłady, na przykład obojętność zachodnich mediów na pacyfikację przez ISIS rosyjskiego szpitala polowego w Syrii. Rosyjscy rozmówcy sugerują też, że należymy do innych światów - Zachodu i Wschodu. Polaków i inne nacje zachodnie śmieszy na przykład Putinowski kult muskularnego ciała, dla Rosjan jest to naturalne chwalenie się męskością u polityka.


NIEPOSŁUSZNI I NIEPOKORNI - OBYWATELE RP

Rozmawiają: Andrzej Dominiczak i Paweł Kasprzak

Paweł Kasprzak jest jednym z liderów Obywateli.RP - najbardziej niepokornej i bezkompromisowej części antypisowskiej opozycji. To jedyna grupa stosująca konsekwentnie zasadę nieposłuszeństwa obywatelskiego. Obywatele RP czynią to w przekonaniu, że niestosowanie się do przepisów przyjętych z naruszeniem prawa konstytucyjnego oraz fundamentalnych norm i wartości demokratycznego państwa prawnego nie jest w istocie naruszeniem prawa. Rozmowa dotyczy działań grupy i jej planów na najbliższą przyszłość, a wśród nich wezwania do bojkotu mediów "narodowych" i kampanii na rzecz odzyskanie mediów przez społeczeństwo. Wszyscy bowiem mamy prawo do rzetelniej i obiektywnej informacji, a państwo ma obowiązek nasze prawa respektować.


NIEPOSŁUSZEŃSTWO OBYWATELSKIE: ROZWAŻANIA TEORETYCZNE I I PROPOZYCJE PRAKTYCZNE

Rozmawiają: Waldemar Sadowski i Andrzej Dominiczak

Pisowska demokratura tak drastycznie łamie zasady demokracji liberalnej i państwa prawa, że warto się zastanoawić, czy nie nadszedł już czas, by w obronie tych zadsad i wolności nas wszystkich nie podjąć działań w duchu i stylu "nieposłuszeństwa obywatelskiego". Jak przystało na humanistów i racjonakistów rozmówcy zastanawiają się, czym w istocie jest ta forma moralnego i politycznego protestu, ale na tym nie poprzestają. Rozważają także konkretny projekt odmowy płacenia abonamentu radiowo- telewizyjnego w proteśie przeciwko przekształceniu mediów publicznych w tubę propagandową rządu. Jest o czym pomyśleć!


OBRONA DEMOKRACJI. KONSTYTUCYJNE PODSTAWY DELEGALIZACJI PARTII

Rozmawiają: Waldemar Sadowski i Andrzej Dominiczak

Czy konstytucja daje możliwość delegalizacji partii, która narusza jej postanowienia, wartości demokrtatyczne i zasady państwa prawnego? Rozmowa Andrzeja Dominiczaka z prawnikiem, publicystą i filozofem Waldemarem Sadowskim stanowi w pewnej mierze polemikę z prof. Ewą Łętowską, która odrzuciła taką możliwość.


O ŻĄDZY WŁADZY

rozmawiają a chwilami spierają się profesorowie Bronisław Geremek i Leszek Kołakowski

Leszek Kołakowski i Bronisław Geremek nie są naszymi "mistrzami", ale prowadzą kulturalną i ciekawą rpozmowę na ważny temat - ważny szczególnie w Polsce po wyborach, w ktorych Polacy wybrali i nadal w dużej części popierają autorytarne rządy. Potrzebujemy więcej podobnych rozmów, nie tylko pomiędzy profesorami.


RUSSELLIANA

Miłość do władzy jest częścią zwykłej natury ludzkiej, lecz filozofie władzy są w szczególnym, określonym sensie obłąkane. Ludzi, którym miłość do władzy daje fałszywy obraz świata, można znależć w każdym zakładzie dla obłąkanych. Niezwykle podobne bałamuctwa, tyle że wyrażone zawiłym językiem osób wykształconych, prowadzą ku profesurze z filozofii; jeśli zaś wyraża się je z elokwemncją i tak, by działały na uczucia słuchaczy, prowadzą klu dyktaturze.

(Bertrand Russell, Władza - nowa analiza społeczna)be taught
Barbara Stanosz
W CIENIU KOŚCIOŁA
(Wybrane artykuły)

Konflikt między instytucją Kościoła katolickiego i modelem nowoczesnej, liberalnej demokracji jest autentyczny i głęboki: interesy i aspiracje każdej ze stron tego konfliktu są niszczące dla drugiej. Nie ma tu jednak pełnej symetrii. Sytuacja Kościoła w tym konflikcie jest mniej dramatyczna niż sytuacja demokracji. ,,Pojednanie" może przynieść Kościołowi duże korzyści lub znaczne straty; demokracja ma do stracenia wszystko lub nic. Kościół żąda dla siebie wielu rozmaitych przywilejów, tymczasem demokracja nie może mu przyznać żadnego przywileju, nie gwałcąc zasady równości obywateli, tj. nie przestając być demokracją. Kościół chce też - choć nie nazywa rzeczy po imieniu - zredukować wolność jednostki do rozmiarów, przy których nazy1wanie jej nadal wolnością jest nadużyciem językowym. A demokracja dopuszczająca zniewolenie człowieka to sprzeczność sama w sobie.

Wejdź na stronę książki


Michael Schmidt Solomon

JAK JEŻYK Z PROSIACZKIEM BOGA SZUKALI I CO Z TEGO WYNIKŁO

Oto nasz najnowosza publikacja i prawdopodobnie pierwsza ateistyczna książeczka dla małych dzieci. Polecamy!PETYCJE

Solidarni z Somalią


200 milionów kobiet i dziewcząt z 30 krajów na całym świecie poddawanych jest zabiegowi okaleczenia żeńskich narządów płciowych (ang. female genital mutiliation, FGM). Jednakże w Somalii, gdzie odsetek okaleczanych dziewczynek sięga 98%, minister do spraw kobiet prowadzi obecnie prace nad wprowadzeniem zakazu tego rytuału. Miejscowi eksperci są zgodni – światowy apel o zero tolerancji dla okaleczania dziewczynek w całym kraju może przyczynić się do całkowitego zakazania tych okrutnych praktyk już w ciągu najbliższych tygodni!

Władze położonego w północno-wschodniej Somalii regionu Puntland wyszły z inicjatywą całkowitego zakazu wycinania dziewczynkom narządów płciowych, a znane są już precedensy, kiedy rząd centralny przyjmował ustalane tam postępowe przepisy i wprowadzał je w całym kraju. Doceńmy tamtejszych przywódców za odwagę i upomnijmy się o los dziewcząt! Dzięki temu nowa legislacja może zostać przyjęta już podczas najbliższego posiedzenia parlamentu. Dołącz do naszego apelu i przekaż wiadomość wszystkim znajomym. Poprzyj inicjatywę władz regionu Puntland i zachęć rząd centralny Somalii do pilnego podjęcia kompleksowych działań legislacyjnych. Jeśli Somalia już teraz uchwali całkowity zakaz okaleczania kobiet i rozpocznie masową kampanię edukacyjną, może stać się wzorem do naśladowania dla innych krajów na całym świecie.


RIP Amina16-letnia Amina Filali popełniła samobójstwo, gdy zmuszono ją do poślubienia mężczyzny, który ją wcześniej pobił i zgwałcił. Marokańskie prawo (art. 475 kk) umożliwia gwałcicielom uniknięcie kary, jeśli ożenią się ze swoją ofiarą.

Podpisz petycję wzywającą rząd Maroka do zniesienia tego barbarzyńskiego prawa i przyjęcia kompleksowych regulacji przeciwko przemocy wobec kobiet.

LISTY ATEISTÓW


Blog redagowany przez Jacka KowalczykaLISTY HUMANISTY

(ateisty, feministy, umiarkowanego scjentysty, ironisty, wolnościowego socjalisty ... :)


Blog Andrzeja DominiczakaKOBIETY I RELIGIA

Kobiety, ich prawa i wolności, są głównymi ofiarami religii, a jednocześnie to kobiety stanowią większość wierzących i praktykujących we wszystkich - poza judazmem - religiach świata. Religijności i problemom kobiet wynikającym z istnienia i wpływów religii poświęcamy nowe strony naszego serwisu. Zapraszamy do współpracy!FILOZOFIA I RELIGIA

Stanowisko tradycyjne, wiarę większości ludzi zachodniego świata, którym w dzieciństwie zaszczepiono religię chrześcijańską lub żydowską, można streścić w następujących tezach: naturalny wszechświat nie zawsze istniał, został stworzony z niczego przez byt czysto duchowy; ten czysto duchowy byt, znany jako Bóg, istniał zawsze; byt ten nie tylko stworzył wszechświat, lecz od chwili stworzenia jest jego władcą, ingerując od czasu do czasu w bieg wydarzeń przez dokonywanie cudów; ma on przy tym atrybuty wszechmocy, wszechwiedzy i absolutnej dobroci. Czołowi filozofowie chrześcijańscy i żydowscy - św. Augustyn, św. Anzelm z Canterbury, św. Tomasz z Akwinu, William Ockham i Majmonides - popierali wszystkie te tezy. Ockham nie uważał ich za dowodliwe, ale inni wielcy przedstawiciele tradycji judeo-chrześcijańskiej twierdzili, że przemawiają za nimi nieodparte argumenty.

[ Przeczytaj cały esej ]Chrześcijaństwo i nazizm

Niezależnie od licznych trudności, wiadomo wystarczająco dużo, by móc odtworzyć wiarygodny obraz stosunku nazistów do religii. Hitler był chrześcijaninem, lecz jego Chrystus nie był Żydem. W młodości interesował się okultyzmem, ale nigdy nie popadł w dewocję. Z biegiem czasu miał coraz więcej kontaktów ze sztuką i zaprzestał uczęszczania do kościoła. Początkowo nie bardziej antysemicki niż jego otoczenie, pod wpływem partii Chrześcijańsko-Narodowej oraz na skutek klęski Niemiec w I wojnie światowej i rujnujących warunków pokojowych, stał się zagorzałym antysemitą i zwolennikiem aryjskiej dominacji. Korzeni swojej rasistowskiej obsesji upatrywał w religii. Jawnie wyrażał swój podziw dla Marcina Lutra, którego określał jako wielkiego reformatora. Z drugiej strony, w kilku prywatnych rozmowach mówił o sobie, że uważa się za katolika. Niejednokrotnie publicznie twierdził, że Chrystus był jego zbawcą. W 1944 roku, ostatniej wielkiej ofensywie sił niemieckich nadał kryptonim "Operacja chrześcijańska róża".

[ Przeczytaj artykuł ]Kilka lat temu, podczas próby wprowadzenia godziny policyjnej dla dzieci i młodzieży, okazało się, że nikt tak naprawdę nie wie, jakie są prawa i wolności młodych ludzi. Konstytucja i konwencje międzynarodowe uznają za dzieci wszystkich, którzy nie ukończyli 18 lat i wszystkim z tej grupy wiekowej - od 0 do 18 lat - przyznają niemal te same prawa i wolności. Z drugiej jednak strony oczywiste różnice biologiczne, społeczne i psychologiczne między niemowlakami a nastolatkami powodują, że niektóre szczegółowe przepisy prawa dają tym drugim niektóre uprawnienia ludzi dorosłych. Tak jest na przykład z prawem do współżycia seksualnego, do pracy lub nawet - pod pewnymi warunkami - do założenia rodziny i innych czynności prawnych. Panuje w tej dziedzinie bałagan, a bałagan w życiu społecznym i regulujących zasady współżycia przepisach prawa wykorzystywany jest zwykle przez wrogów indywidualnych swobód i wolności w ogóle.

  1. Strona główna
  2. Filozofia i Prawo
  3. Karta Praw i Wolności
  4. Historia praw dzieci
KOŚCIÓŁ I ABORCJA

W obrębie Kościoła zawsze brakowało zgodności poglądów na kwestię aborcji. Większość wiernych sądzi, że obecne stanowisko Kościoła jest wynikiem niezmiennej, liczącej sobie dwa tysiące lat nauki. Mniemanie to jest błędne. Opinie Ojców Kościoła i teologów nigdy nie były w tym względzie jednomyślne. Dziś także trwa ten spór. Historia stanowiska Kościoła w kwestii aborcji ujawnia wzajemne ścieranie się opinii większości i mniejszości. Obecnie większość hierarchii kościelnej uważa, że zabieg przerwania ciąży stanowi ciężki grzech i zasługuje na ekskomunikę. Jednakże pogląd ten stał się częścią nauki Kościoła dopiero od czasu pontyfikatu Piusa IX-czyli od 1869 roku. Do tego momentu znacząca mniejszość teologów uważała, że aborcja jest we wczesnym etapie ciąży dopuszczalna, a zakaz aborcji wywodzi się z teologicznego błędu. Niniejsza praca omawia poglądy owych teologów zarówno w przeszłości, jak i w naszych czasach.

[ Przeczytaj książkę ]


CZŁOWIEK WEDŁUG KOŚCIOŁA KATOLICKIEGOKosciół, który groźbami wymusza wprowadzenie zakazu zapłodnieania metodą in vitro, nie zasługuje na poważną polemikę. Warto jednak przy tej okazji zwrócić uwagę na amoralny i autorytarny charakter polityki, jaką ta instytucja prowadzi.
Kościół jest amoralny, bo nie liczy się z wolnością i cierpieniem ludzi, których może objąć zakaz stosowania tej metody sztucznego zapłodnienia.
Kościół jest autorytarny, bo w ogóle nie liczy się z wartościami demokratycznymi; lekceważy potrzeby i poglądy osób niewierzących oraz tych wierzących, którzy traktują kościelne dogmaty mniej fundamentalistycznie.
Autorytarny charakter ma też forma, w jakiej Kościół próbuje doprowadzić do odrzucenia liberalnej wersji ustawy.
To oczywiście nic nowego. Kościoł był zawsze wrogiem demokracji i wolności, a swoje dogmaty narzucał siłą. (Przeczytaj np: http://humanizm.free.ngo.pl/flis.htm Gdy walczył z komunizmem, czynił to, dążąc do zaprowadzenia własnych, równie autorytarnych porządków. Co do tego nie ma wątpliwości nikt, kto przygląda się polskiej przaśnej demokracji.
Nie dzieje się więc nic nowego, co jednak nie oznacza, że mamy przymykać oczy na kolejne ekscesy tej osobliwej organizacji politycznej. Wszak wciąż uchodzi ona za autorytet moralny i w tej między innymi roli naucza w szkołach, mediach i salach parafilanych. I cóż się dziwić, że niemała liczba młodych ludzi szydzi z Kościoła i pogardza dorosłymi, którzy im narzucają takiego nauczyciela!?

NASZE KSIĄŻKI


Christopher Hitchens

MISJONARSKA MIŁOŚĆ

Matka Teresa w teorii i w praktyce

Polecamy głośną na świecie książkę Christophera Hitchensa, w której autor poodał wszechstronnej krytyce poglądy i działaność Matki Teresy z Kalkuty.

[ Zamów ebook emailem: humanizm@op.pl ]WATYKAN ZDEMASKOWANY

W serii "Prometeusz" ukazała się dawno zapowiadana, głośna książka Paula L. Williamsa, Watykan zdemaskowany - mafia, zbrodnie, pieniądze. Autor to postać renesansowa: pisarz, filozof, historyk i wieloletni konsultant FBI. Jego pisarski talent, wszechstronna wiedza i dostęp do archiwów tajnych służb sprawiły, że powstała książka niezwykła, zawierająca niepublikowane wcześniej dowody na bliskie powiązania Watykanu z najciemniejszymi siłami świata polityki i podziemia przestępczego.
Badanie ludzkich dziejów ujawnia ponurą prawidłowość. Wszędzie tam, gdzie religia uzyskała dominujący wpływ na życie społeczne, stała się przyczyną krwawych prześladowań i okrucieństw. Im silniej ludzie wierzą w nadnaturalne byty, tym bardziej nieludzkie są ich uczynki. Kultury zdominowane przez kościoły i religie są bez wyjątku nietolerancyjne i bezwzględne wobec tych, którzy tej wiary czy przekonań nie podzielają, a często również wobec własnych wyznawców. "Święty koszmar" to wstrząsająca historia mordów i okrucieństw religijnych od średniowiecza do czasów współczesnych.

[ Strona książki ]Bertranda Russella "Religia i nauka" to książka wybitna: błyskotliwa i zaskakująco aktualna; rzetelna naukowo a jednocześnie lekka i niepozbawiona subtelnego humoru. Bodaj nikt przed Russellem ani nikt po nim nie uprawiał filozofii z taką finezją, ironią i z takim talentem literackim. To znakomita lektura i przygoda intelektualna dla każdego, kto lubi myśleć!


KU PAMIĘCI PROF. BARBARY STANOSZ
Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmowy poświęconej pamięci profesor Barbary Stanosz, wybitnej polskiej filozofki, ateistki i działaczki opozycji demokratycznej. Wspominają prof. Bohdan Chwedeńczuk, prof. Krzysztof Dołowy, Andrzej Dominiczak i Krzysztof Siemieński.NIEDZIELA FILOZOFÓW W RADIU RDC.

PROFESOR STANOSZ ROZMAWIA O ATEIŹMIE Z TOWMASZEM STAWISZYŃSKIM


(Ostatnia publiczna rozmowa Pani Profesor)

BEZ MIŁOSIERDZIA

Jana Pawła II wojna z ludźmi

To pierwsza w Polsce książka poświęcona w całości krytyce polskiego papieża. Składają się na nią najciekawsze artykuły wybrane ze źródeł polskich i światowych. Przedmiotem krytyki jest sam papież, jego kult i ludzie ów kult szerzący, którzy za nic sobie mają jego poparcie dla krwawych dyktatorów, lekceważenie uczuć gwałconych kobiet lub bezwzględny zakaz stosowania prezerwatyw, nawet tam, gdzie epidemia AIDS osiągnęła rozmiary zagrażające wyniszczeniem całych narodów. Ta nie licząca się z ludzkim życiem i cierpieniem postawa coraz częściej spotyka się z surowym potępieniem - nie w Polsce jednak. W ojczyźnie Jana Pawła II panuje w tych sprawach milczenie. Jakby nie obchodziły nas losy milionów ofiar wojny, jaką papież prowadzi z ludźmi w obronie potęgi Kościoła i nienaruszalności dogmatów religijnych.


Manfred Spitzer

CYFROWA DEMENCJA


Cyfrowa demencja to określenie, którego południowokoreańscy lekarze użyli po raz pierwszy przed kilku laty do opisania symptomów chorobowych - zarówno psychicznych, jak i fizycznych - będących skutkiem niekontrolowanego korzystania z mediów cyfrowych. Renomowany niemiecki psychiatra i neurobilog, Manfred Spitzer, daje szczegółowy wgląd w istotę i przyczyny tego zjawiska w swojej najnowszej książce Cyfrowa demencja, która w Niemczech od momentu wydania w sierpniu 2012 roku zajmuje nieprzerwanie jedno z czołowych miejsc na liście bestsellerów czasopisma "Spiegel" w kategorii książek popularnonaukowych.

Cyfrowa demencja wywołała ostrą debatę medialną i to nie tylko w obszarze niemieckojęzycznym. Prezentowane przez profesora Spitzera tezy podzieliły zarówno opinię publiczną, jak i kręgi fachowe na dwa antagonistyczne obozy. Zdaniem Spitzera intesywne korzystanie z mediów cyfrowych skutkuje - zwłaszcza u dzieci i młodzieży - zanikiem samodzielnego myślenia, to zaś prowadzi do zakłócenia uwagi i orientacji przestrzennej oraz pogarszania się wyników w nauce. Na płaszczyźnie emocjonalnej ceną za zbyt częste przebywanie w cyfrowym świecie jest samotność, wycofanie się z realnego życia, problemy ze spaniem i koncentracją włącznie z depresją i prawdziwym uzależnieniem od mediów elektronicznych. Według cytowanych przez autora statystyk w Niemczech liczba uzależnionych od internetu dzieci i młodzieży sięga już 250 000 i stale rośnie.

[ Przeczytaj pełną informację na temat książki ]
El Szaddaj

SPRZECZNOŚCI W BIBLII

Według uczonych w Piśmie Bóg stworzył człowieka 23 października 4004 roku p.n.e. o 9 rano. W Rozdziale I Księgi Rodzaju czytamy, że stworzył go (mężczyznę i niewiastę) "na swój obraz", a w rozdziale II tej samej księgi, że "ulepił człowieka (tylko mężczyznę) z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia". Egzegeci objaśniają, że Pismo powstało przez połączenie czterech różnych tradycji, czego następstwem jest występowanie różnych wersji tych samych opowieści, co wszelako nie jest problemem, gdyż Biblia nie jest dziełem naukowym. Jednak Pismo nie traktuje tylko o powstaniu świata i życia. Chce być także, a może przede wszystkim, autorytetem w sprawach moralności i wiary! Jak jednak rozumieć jego przesłanie, gdy w jednym miejscu czytamy, że Pan kłamstwo zaleca, a w innym, że przed nim przestrzega; gdy zabójstwo, niewolnictwo, gniew i nienawiść są jednocześnie potępiane i pochwalane. Sprzeczne zakazy i nakazy dotyczą spraw poważnych, jak posłuszeństwo wobec władców czy równe prawa kobiet, i bagatelnych, jak noszenie przez mężczyzn długich włosów lub picie trunków, co Pan gani niemal równie często, jak pochwala. Jak w sumieniu i w rozumie pogodzić te sprzeczne pochwały i przygany, zalecenia i zakazy? Przecież Kościół naucza, że wiara ma być aktem rozumnym, a nie prawdą przyjętą ślepo, bez uzasadnienia.


B. Baranowski i W. Lewandowski

NIETOLERANCJA I ZABOBON W POLSCE W WIEKU XVII I XVIII

Książka nie jest nowa (ukazała się w 1950 roku), ale to nasze najnowsze odkrycie. Zawiera przede wszystkim fragmenty tekstów źródłowych dotycząych zjawisk i wydarzeń z dawnej Polski, ułożonych w działy takie jak: "Nienawiść wyznaniowa", "Procesy bluźnierców, świętokradców i ateistów", w Szponach zabobonu" i Procesy czarownic". Arcyciekawe, choć wymaga od czytelnika pewnego wysiłku nizbędnego do zrozumienia dawnej polszczyzny. Przez najbliższe miesiące 2014 roku będzimy stopniowo wprowadzać na naszą stronę kolejne teksty z tej antologii.

Zaczynamy od szczegółowej relacji z procesu Kazimierza Łyszczyńskiego, najbardziej znanego polskiego ateisty skazanego, torturowanego i straconego pod pretekstem bezbożności i bluźnierstwa w 1689 roku. Relacja napisana jest prawdopoodbnie przez naocznego świadka procesu, a wydana została drukiem za granicą w 1689 roku. Polski przekład ukazał się dopiro w połowie XIX wieku.

Przeczytaj artykułPowered by FreeFindTa witryna WWW

E - MAIL

POWRÓT NA 1 STRONĘ