Jane Hurst

HISTORIA ABORCJI W KOŚCIELE KATOLICKIM
WSTĘP
  1. KOŚCIÓŁ: NAUCZYCIEL I PRAWODAWCA
  2. PYTANIE: CZY ABORCJA JEST ZABIJANIEM
  3. SZEŚĆ PIEWRSZYCH WIEKÓW CHRZEŚCIJAŃSTWA (DO ROKU 600)
  4. OKRES ŚREDNIOWIECZA (600-1500)
  5. OKRES PRZEDNOWOŻYTNY (1500-1750)
  6. CZASY WSPÓŁCZESNE
  7. OBECNA SYTUACJA
  8. NIEOMYLNOŚĆ I ABORCJA
  9. SPRAWA SUMIENIA I PODSUMOWANIE
  10. ŚWIADOMY WYBÓRTowarzystwo Humanistyczne
Humanist Assciation