Andrzej Lipiński

CITTA DEL VATICANO

Najkrótsze, pełne pasji, ale słuszne i sprawiedliwe potępienie katolicyzmu
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego fragmentu sztuki "Citta del Vaticano", w której niemiecki reżyser teatralny, Falk Richter, wraz z izraelskim choreografem, Nir de Volff i grupą młodych artystów, z pasją i gniewnie odpowiadają na zawarte w podtytule retoryczne pytania, wyrażając swój pogląd na rzeczywistę skutki dzialalności Kocioła katolickiego.
W jakim stopniu religia i Kościół decydują o naszym życiu? Na ile uwolniliśmy nasze wyobrażenia na temat porządku społecznego, rodziny i związków partnerskich od wartości narzucanych nam przez całe stulecia przez Watykan? Czy w ogóle chcemy się od nich uwolnić? Jaki jest nasz obraz rodziny 2015 roku? Jak w zglobalizowanym świecie nadać nowego znaczenia takim pojęciom jak pochodzenie, ojczyzna czy dom rodzinny? Jakie związki kształtują naszą osobowość? Jaki jest współczesny mężczyzna, jaka jest dzisiejsza kobieta?

W sztuce „Citta del Vaticano” niemiecki reżyser teatralny, Falk Richter, wraz z izraelskim choreografem, Nir de Volff, oraz grupą młodych artystów performance wiedeńskiego teatru Schauspielhaus, poszukują odpowiedzi na te i podobne pytania nękające ludzi z pokolenia Youtube; pytają, czym jest przynależność, jak budować tożsamość, jakie jest ich kulturowe dziedzictwo.

Wiedeńscy aktorzy mówią głosem pokolenia młodych Europejczyków stawiających pod znakiem zapytania swoje chrześcijańskie korzenie. Czynią to w sposób bardzo osobisty, opowiadają własne historie, zwierzają się z doświadczeń, zadają pytania: Jak wyglądało małżeństwo moich rodziców? Jaki obraz związku przejąłem od nich w spadku? Jak wyglądają dziś moje związki? Jak tło kulturowe kształtuje moją codzienność? Czym jest dziś dla mnie religia? Co znaczy Europa? Czy jest fundamentem mojej tożsamości? Gdzie jest moje miejsce? Jakim jestem mężczyzną? Jaką jestem kobietą? Czy moja płciowa tożsamość koliduje z panującymi w moim społeczeństwie normami kobiecości i męskości wciąż w znacznym stopniu definiowanymi przez Kościół?

Słowa i taniec zlewają się w jedną całość. O czym opowiadają ciała aktorów? Ile jest w ich ruchach prawdy o realnym życiu? Jak kobieta i mężczyzna powinni poruszać się w przestrzeni publicznej? A jak w życiu prywatnym?

Richter i de Volff poruszają się na granicy różnych form teatralnych, badają skutki ich wzajemnego oddziaływania. Pozwalają aktorom na wplatanie w grę wątków autobiograficznych, związując całość filozoficzno-socjologicznym łańcuchem. 


Towarzystwo Humanistyczne
Humanist Assciation